Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så funkar förskolan

Att börja i förskolan är en milstolpe i livet och en spännande tid både för dig och ditt barn. Du har säkert många frågor. På den här sidan har vi samlat några saker som är bra att veta när ditt barn ska börja på förskolan och under tiden som barnet går på förskola. Har du fler frågor kan du alltid prata med personalen på din förskola 

Välkommen till förskolan i Borås Stad!

Vad är förskola?

I förskolan får barnen lära sig genom att leka. Att låta sitt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda det för fortsatt skolgång. Förskolan är frivillig. 

Allt arbete i förskolan utgår från läroplanen för förskolan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och undervisning bildar en helhet. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med dig som vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

På Skolverkets webb kan du se en film och lära dig mer om hur det är det att gå i förskolan och vad ditt barn får lära sig där.

Film: Förskolan är till för ditt barn (tid 4:06 min) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion

När ditt barn ska börja på förskolan har ni en introduktion. Introduktion kallades tidigare för inskolning. Under den tiden får barnet möjlighet att vänja sig vid att gå på förskola. Introduktionen kan se olika ut på olika förskolor, du som vårdnadshavare deltar i vissa delar. Introduktionen sker i samråd med dig som vårdnadshavare och anpassas efter ditt barns behov. Introduktionsperioden kan variera från 3 till 14 dagar. Prata med din förskola för att få reda på vad som gäller just där.

Förskolans öppettider

Förskolorna är öppna efter vårdnadshavarnas behov, på vardagar mellan klockan 6-18. Det gäller alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Verksamheten och personalens arbetstider planeras utifrån barnens scheman. Förskolan kan ha kortare öppettider om alla vårdnadshavares behov tas hänsyn till. Förskolan har två veckor på sig att ändra personalens schema för att tillgodose vårdnadshavarnas behov.

Om du har behov av omsorg före klockan 6 eller efter klockan 18, finns det förskolor med utökade öppettider.

Omsorg på obekväm arbetstid

Om ditt barn behöver omsorg på kvällar, nätter och/eller helger, kan du ansöka om placering på någon av våra dygnet-runt förskolor.

Omsorg på obekväm arbetstid

Studiedagar/utvecklingsdagar

Fem dagar per år har förskolans personal verksamhetsplanering, fortbildning och liknande. Förskolan har rätt att stänga upp till fyra utvecklingsdagar per år. Vid behov av omsorg de dagarna erbjuds ditt barn en plats på jourhavande förskola.

Förskola på sommaren

Under fyra sommarveckor har de flesta av våra förskolor stängt. Har du inte semester under den perioden finns möjlighet till placering på sommarförskola. Barnet kan då behöva gå på en annan förskola än den som hen vanligtvis går på.

Vistelsetid och schema

Den tid under dagen som ditt barn är på förskolan kallas för vistelsetid. Vistelsetiden utgår från vårdnadshavarnas arbets- eller studietider. Är du arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn vistelse på 15 timmar per vecka.

Förskolan behöver ett schema över vilka dagar och tider som barnet ska vara på förskolan. Verksamheten och personalens arbetstider planeras efter barnens scheman.

Du registrerar och ändrar ditt barns schema via systemet Tempus. Anmäl schemaändringar så fort du vet de nya tiderna. Det är viktigt att du registrerar rätt schema för att vi ska kunna planera vår verksamhet.

Om schemaförändringen påverkar förskolans öppettider eller bemanning, behöver vi få in de nya tiderna senast två veckor i förväg.

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att ditt barn har rätt till förskola 15 timmar i veckan från och med augusti det år ditt barn fyller tre år. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och är avgiftsfri. Dagar och tider beslutas av rektor efter samråd med personal och vårdnadshavare.

Om ditt barn går andra tider än förskolans tider för allmän förskola, eller under grundskolans lov, måste du betala avgift.

Avgifter för förskola

När ditt barn har fått plats i förskola betalar du en avgift varje månad. Avgiften beräknas i procent utifrån:

 • Den sammanlagda inkomsten i ditt hushåll före skatt.
 • Barnets ålder (i augusti det år ditt barn fyller tre år omfattas barnet av allmän förskola).
 • Hur många barn i hushållet som är inskrivna i förskola eller fritidshem.

Mer information om avgifter för förskola

Avgifter för förskola

Hämta och lämna

Tänk på att alltid lämna och hämta enligt den tid som du har lämnat in i schemat. Om du vid något tillfälle inte kan hämta eller lämna enligt din schematid ska du kontakta förskolan.

Ta alltid kontakt med personalen när du hämtar och lämnar. Meddela alltid förskolan om någon annan ska hämta ditt barn. Meddela alltid ditt barns frånvaro samt när barnet återkommer till förskolan. Om en minderårig anhörig ska hämta barn på förskolan ska en medgivandeblankett lämnas in av vårdnadshavare.

Sjukdom

Vi har ständigt många olika virus och bakterier runt omkring oss. Små barn är särskilt utsatta, eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Förskolan utgår från rekommendationer från Hyfs, hygiensjuksköterska i förskolan, när det gäller hygien och råd kring sjukdomar. När du är hemma och vårdar ett sjukt barn får du lämna ett friskt syskon. Vid utbrott av magsjuka begränsas smittspridningen på förskolan genom att syskon till sjuka barn också stannar hemma.

Kläder efter väder

På förskolan är barnet ute i alla typer av väder. Därför är det viktigt att barnet har med sig rätt kläder till förskolan.

Tips på vad ditt barn kan behöva på förskolan

Blöjor och trygghetssaker

Du som vårdnadshavare ansvarar för att ta med blöjor som barnet behöver under vistelsen, samt gosedjur, filt, napp och liknande.

Mat och måltider

Under dagen serveras tre måltider; frukost, lunch och mellan­mål. Vi har en matsedel med varierad kost. Den är sammansatt så att barnen får i sig 75 procent av sitt dagsbehov, om de äter alla tre målen. Till lunchen serveras vatten och kravmärkt mjölk. Specialkost serveras till barn som har behov av det. På grund av allergier är alla förskolor nötfria. Alla Borås Stads förskolor är KRAV-certifierade. Det innebär bland annat att minst 25 procent av maten är ekologisk samt att köken inte köper in genmodifierade livsmedel (GMO) eller utrotningshotad, rödlistad fisk. Köken arbetar också för att laga så mycket som möjligt av maten från grunden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så funkar förskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett barn som leker med leksaker vid ett bord Publicerad

  Nya regler för förskola

  Sedan februari gäller nya regler för dig som har barn i förskola eller som planerar att ansöka om plats på förskola.
 • Händer med plasthandskar håller i en mugg  Publicerad

  Fadderprojektet mellan grundskolan och polisutbildningen fortsätter

  Studenter från polisutbildningen har varit på Björkhöjdskolan och träffat elever i årskurs 5. Det är fadderprojektet som fortsätter. Ett projekt som bidrar till...
 • Redan idag finns möjlighet för både personal och elever att testa provplattformen Publicerad

  På väg mot digitala nationella prov

  De nationella proven i grundskolan genomförs årligen med elever i årskurs 3, 6 och 9. Proven är ett stöd i bedömningen av deras kunskaper inför betygssättning. ...
Ikon: Kalender

Kalender