Charlotta Englund, enhetschef inom hemsjukvården

Två enhetschefer i glatt samspråk. Till vänster Jennie Tyllander och till höger Charlotta Englund, bägge enhetschefer inom hälso- och sjukvården (HSV).

Två enhetschefer i glatt samspråk. Till vänster Jennie Tyllander och till höger Charlotta Englund, bägge enhetschefer inom hälso- och sjukvården (HSV).

Antal år i Borås Stad

Jag har arbetat i sex månader och jag är chef för det som kallas HSV Team 8 inom korttid.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag jobbar med personalplanering och ansvarar för budget. Jag jobbar också med kvalitetsarbete, till exempel avvikelsehantering. Alltid med syftet att det ska vara en så god och säker vård som möjligt för patienten. Det ska vara enklare att göra rätt än att göra fel. Sen självklart utvecklingsarbete och samverkan med olika aktörer.

Den absolut viktigaste uppgiften är att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra det arbetet som faktiskt krävs av dem.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Att få arbeta nära medarbetargruppen och vara ett team. Jag tycker om att arbeta med och för människor.

Om du fick välja en sak att förbättra i ditt yrke, vad skulle det vara?

Väldigt mycket tid och kraft läggs på rekrytering och bemanning. Jag hade önskat att vi hade ett bättre rekryteringsläge.

Vad är ditt bästa tips för att skapa en bra arbetsmiljö?

Vara en tillgänglig och inlyssnande chef. Vara rättvis och tydlig. Allas åsikt är lika viktig.

Vad är det som gör ditt arbete meningsfullt?

När jag känner att medarbetarna trivs och känner sig trygga och sedda. Ju bättre medarbetarna trivs på jobbet, desto bättre vård får patienterna.

Om att arbeta i Borås Stad

En man som är på väg ner i en bassäng. Han har hoppat från kanten och gör bomben (håller armarna om knäna).

Karriär och utveckling

Det är du som bestämmer vilken väg du vill gå. Men så mycket kan vi säga, att med 250 olika yrken och viljan att du ska trivas hos oss, kan vi erbjuda stora möjligheter för dig att utvecklas och variera ditt arbetsliv.

En kvinna och ett barn på en cykel.

Vårt erbjudande

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du kan känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Dela sidan: Charlotta Englund, enhetschef inom hemsjukvården

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol