Olika områden inom funktionshinderverksamhet och individ- och familjeomsorg

Som vikarie inom social omsorg hjälper och stöttar du personer som av olika anledningar behöver extra stöd och service. Det kan till exempel vara för att de har en funktionsnedsättning eller problem med beroende.

Funktionshinderverksamhet och socialpsykiatri

Inom funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin stöttar du personer som har någon typ av funktionsnedsättning. Det kan antingen vara inom olika typer av bostäder med särskild service, som boendestödjare, på en daglig verksamhet eller som personlig assistent.

Boende inom socialpsykiatri

Boende för vuxna med psykisk ohälsa är för dem som vill bo i en egen lägenhet, men som behöver hjälp för att klara sitt vardagsliv. Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Det kan till exempel vara att hjälpa till med vardagliga sysslor, hygien och mathållning eller att träna på sociala situationer och hitta på aktiviteter.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Som vikarie besöker du personerna som bor där och ger dem den service, stöd och omvårdnad som de behöver för att klara sitt vardagsliv. Det finns en så kallad baslägenhet där de boende kan vistas och träffa personal, eller andra som bor i närheten och som är knutna till samma servicebostad.

Gruppbostad

Gruppbostäder ser olika ut beroende på vilka personer som bor där, men består av upp till sex lägenheter. Du blir en del av den boendes vardag och med ditt stöd kan personen leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära att du stöttar de boende med till exempel hygien, matlagning och stöd till fritidsaktiviteter. Du ska motivera personen, ge omvårdnad och tydliggöra situationer genom att använda dig av olika typer av alternativ kommunikation, exempelvis bilder eller enklare tecken.

Vissa av våra gruppbostäder är inriktade mot personer som har autism. Där är det samma arbetsuppgifter som i en traditionell gruppbostad. Däremot är det extra viktigt att du som vikarie är lugn och sprider trygghet omkring dig.

Gruppbostad för barn och ungdomar, barnboende

I ett barnboende bor barn och ungdomar i egna rum. De andra utrymmena på gruppbostaden är gemensamma för de som bor där.

Som vikarie på barnboendet ger du stöd, omsorg och omvårdnad utifrån vad barnet eller ungdomen vill och behöver. Det kan handla om hygien, mat, städ och fritidsaktiviteter. De innebär att du ska motivera och stödja barnet eller ungdomen att känna sig både självständig och trygg.

På barnboende kommunicerar vi mycket genom tecken, bilder och annan alternativ kommunikation. Det är för att göra vardagen så tydlig och trygg som möjligt för barnet eller ungdomen.

Korttidsvistelse

På korttidsvistelse bor personer tillfälligt utanför sitt eget hem under en kortare eller längre period. Det kan vara för att personen behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avlastning. Du hjälper till så att personen får en meningsfull korttidsvistelse med aktiviteter som utgår från vad personen vill och behöver. Du stöttar och hjälper till med omvårdnad och arbetar för att personen ska utvecklas och bli mer självständig. I arbetsuppgifterna ingår också vardagssysslor som till exempel att laga mat, städa och tvätta.

Boendestöd

Personer som har en egen bostad kan få boendestöd för att till exempel komma igång med vardagssysslor som städ, tvätt och matlagning. Det kan också handla om att få en struktur och planering för sina vardagsaktiviteter samt social träning. Du besöker personerna i deras hem eller närmiljö och stöttar dem i deras vardag. Personerna är själv aktiva i de sysslor som utförs. Målet är att de på sikt ska kunna klara sin vardag på egen hand och leva ett mer självständigt liv.

Daglig verksamhet

Till daglig verksamhet åker brukarna för arbete, aktivitet och upplevelser. Det finns flera olika enheter i Borås Stad. Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån personliga behov och önskemål. Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag

Personlig assistans

Som personlig assistent är du med i personens vardag och stöttar individen att leva det liv hen själv vill leva. Arbetsuppgifterna är allt från att hjälpa till med måltider, hygien, förflyttningar, kommunikation och sköta hemmet till att göra det möjligt för personen att kunna leva ett liv som andra, träffa vänner med mera. Personens ålder, livssituation och familjeförhållanden är väldigt olika. Ibland utför du arbetsuppgifter efter personens anvisningar och ibland behöver du vara drivande i att utföra olika arbetsuppgifter.

LSS-teamet

LSS-teamet består av personal som jobbar med personlig assistans för kortare insatser. Det innebär att du är med personen under delar av dagen och ger hjälp med bland annat personlig hygien och omvårdnad, förflyttning, måltider och att vara med i olika fritidsaktiviteter. I arbetet ingår även att arbeta med ledsagning till olika aktiviteter samt avlastning för anhöriga. Som vikarie i LSS-teamet förflyttar du dig mellan olika personer under arbetspasset.

Individ- och familjeomsorg

Som vikarie inom individ- och familjeomsorg ger du stöd till barn, unga och vuxna personer som har olika behov.

HVB – hem för vård eller boende

Vi jobbar med barn och unga i åldern 16-20 år. Vårt stöd utgår ifrån individuella behov men innefattar alltid en daglig omsorg med fokus på trygghet och säkerhet och en fungerande vardag för våra ungdomar. Arbetet innebär bland annat att följa med ungdom på olika möten och aktiviteter, ge psykosocialt stöd, vägledning i vardagliga situationer men också övriga sysslor som ingår i ett boende som matlagning och städ. Körkort är ett krav.

Stöd och boende

Vi möter unga vuxna och vuxna som av olika anledningar behöver stöd och hjälp i sitt boende. Det kan till exempel vara att hjälpa till med vardagliga sysslor som tvätt och mathållning, stöd för att hantera sin beroendeproblematik eller tid för social träning och aktivitet. Körkort är ett krav.

Boende för vuxna med beroendeproblematik

Boende för vuxna med beroendeproblematik är för dem som vill bo i en egen lägenhet, men som behöver stöd för att klara sitt vardagsliv. Som vikarie ger du service, stöd och omvårdnad utifrån vad de boende vill och behöver. Det kan till exempel vara att hjälpa till med vardagliga sysslor som tvätt och mathållning, stöd för att hantera sin beroendeproblematik eller tid för social träning och aktivitet.

Akutboende för hemlösa

Akutboendet erbjuder övernattning till hemlösa personer i Borås och är öppet på nätterna. Som vikarie tar du emot gästerna och finns som stöd för dem. Du gör i ordning fika på kvällen och morgonen, städar lokaler, tvättar verksamhetens tvätt och dokumenterar.

Senast ändrad:

Dela sidan: Olika områden inom funktionshinderverksamhet och individ- och familjeomsorg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol