Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förvaltningar

I Borås Stad finns 16 förvaltningar som utför den verksamhet som de politiska nämnderna beslutar om. Varje förvaltning ansvarar för och arbetar med olika områden som till exempel förskola, äldreomsorg eller samhällsbyggnad.

Vad gör en förvaltning?

Förvaltningarna styrs av en nämnd som består av politiker som utses av Kommunfullmäktige. De som arbetar i förvaltningarna är de som förverkligar nämndens politiska beslut. De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Kommunfullmäktige

Förvaltningarnas verksamheter möter du som är invånare i Borås troligtvis varje dag eftersom de ansvarar för en stor del av samhällsservicen. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta äldreomsorgen.

Anställda

I Borås Stad arbetar cirka 10 000 anställda i de 16 förvaltningarna.

Stadsdirektören

Stadsdirektören Svante Stomberg är stadens högste tjänsteman och chef över stadens förvaltningschefer och över Stadsledningskansliet. Han har ett övergripande ansvar att samordna stadens förvaltningar och bolag.

Borås Stads förvaltningar:

Kultur- och fritidsfrågor

Sociala och omsorgsfrågor

Tekniska och samhällsbyggnadsfrågor

Utbildningsfrågor

Kommun- och områdesövergripande frågor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förvaltningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet