Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig och är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.

I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.

Tillgänglighet

Man tillhör inget utpekat skyddsrum utan vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. Finns det inget skyddsrum i närheten bege dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare eller tunnel.

Många skyddsrum är tillgängliga för människor med till exempel funktionsnedsättning men alla har inte som regel anpassningar.

Ditt närmaste skyddsrum

På webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns en karta där du kan hitta alla skyddsrum i Sverige och Borås. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar du på markeringen får du uppgifter om skyddsrummet. Du kan också söka i textfältet på gator eller områden.

Karta över alla skyddsrum i Sverige och Borås, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är fastighetsägare

Du som äger ett skyddsrum har en viktig uppgift. Du är med och ansvarar för det kollektiva fysiska skyddet av befolkningen i händelse av krig. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. Det ansvaret innebär bland annat att se till att det är lätt att hitta till skyddsrummet och se till att det finns utrustning i det som fungerar. Du får använda skyddsrummet till annat i fredstid men ska kunna ställa i ordning det inom 48 timmar om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige.

Skyddsrum, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skyddsrum

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender