Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Kronängsparken på Norrby

Startar: | Planeras att vara klart:

Kronängsparken byggs om och får plats för fler aktiviteter och ytor med planteringar.

Arbetet kommer ske i olika etapper. Bollplanen kommer flyttas något och få nytt konstgräs. Det kommer också byggas fler platser för aktiviteter som parkour och lek. Dessutom kommer vi ta fram ytor med planteringar för både buskar och perenner. Vi anlägger också ytor för odling.

Vi bygger och anlägger det norrbyborna önskar

Planerandet kring Kronängsparkens utformning gjordes i dialog med norrbyborna. I framtagandet av parken lades stor vikt vid invånarnas synpunkter och parken har formats efter det.

En del av Viskans park

Kronängsparken är en del av Viskans park, ett grönt parkstråk som ska gå hela vägen från Gässlösa i söder till Rya åsar i norr.

Viskans park

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status med arbetet kring ombyggnationen av Kronängsparken.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

Arbetet befinner sig i etapp 1. Under etapp 1 kommer bollplanen flyttas och få nytt konstgräs och en läktare. Det kommer också anläggas aktivitetsytor med en multisportarena, parkour och ytor för att spela basket.

Arbetet pausat

Arbetet på plats har varit pausat på grund av att vi hittat förorenade massor i marken som behövde saneras (köras bort från parken). Förorenade massor är vanligt i centrala Borås då de har lämnats kvar i marken efter att industrier har lagts ner och rivits, främst under 50, 60 och 70-talet.

Saneringsarbetet i etapp 1 är nu klart och i månadsskiftet april/maj kommer byggnationen av parken att återupptas. Fokus i första läget är att få färdigt konstgräsplanen.

Grusplanen i Norrbyparken har fått konstgräs

För att kunna erbjuda andra ytor under ombyggnationen har grusplanen i Norrbyparken fått konstgräs. De delar av Kronängsparken som inte har byggstaket runt sig går bra att använda precis som vanligt.

Utförare/Entreprenör:
Servicekontoret
E-post: servicekontoret@boras.se

Karta

Karta

Kartan visar en vy över var på Norrby parken ska byggas om.

Information, ikon

Läs även om:

Här finns information om andra parker som anläggs eller projekt i närheten.

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-24] Ombyggnad av Kronängsparken på Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol