Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskans park

Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli fem kilometer lång och sammanhängande och gör att du kommer kunna ta dig genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik.

Kartvy över Viskans parks projektområde

Kartvy över Viskans parks projektområde

Idéen sammanfattas i stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken". Stadsbyggnadsprogrammet beskriver hur parken är tänkt att gå genom staden, vilka fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas.

Parken byggs i olika delprojekt och etapper. På våra byggsidor kan du se vilka delprojekt som är igång just nu och i vilket stadie av byggprocessen de befinner sig i.

Senaste nytt om parken

Här kan du se vad som händer just nu i Viskans park-projektet. Längre ned kan du välja att prenumerera på sidan. Då får du en notis varje gång något nytt händer i projektet.

2024-01: Gässlösaskogen. Skogsröjningen kommer att börja i januari och vara klart i februari.

Ombyggnad av Gässlösaskogen Öppnas i nytt fönster.

2024-01: Kronängsparken på Norrby. Saneringsarbetet i etapp 1 är nu klart. Marken ska slutbesiktigas och sen kan byggnationen komma igång igen när tjälen har gått ur backen.

Ombyggnad av Kronängsparken på Norrby

2023-12: Ombyggnad av Viskaslänten. Etapp 1 och 2 är i sina slutskeden.

Ombyggnad av Viskaslänten

Om Viskans park

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om Staden vid parken.

Hantera prenumeration
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för den nya parken, Viskans park.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Planering

Viskans park är en fem kilometer lång park och består av flera delprojekt. Delprojekten har alla olika status. Några är i idéstadiet och andra är under utförande eller klart.

Projektet som helhet befinner sig i planeringsstadiet.

Flera delprojekt är redan igång och vissa av dem blir klara under 2024. Läs mer om aktuella delprojekt längre ned på sidan.

Anteckning med skiss av hus

Delprojekt

Viskans park är en fem kilometer lång park och består av flera delprojekt. Du kan läsa om delarnas status under vardera delprojekts sida.

Delprojekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Viskans park

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender