Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplanering

Den fysiska planeringen bidrar till att göra Borås till en bra kommun att bo i, arbeta i och besöka. Inom tätbebyggda områden behövs detaljplaner för att få god struktur på bebyggelse, grönområden, kommunikationer och andra anläggningar.

Det kan vara bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus, och vad planerna anger för omgivningen. Då ser du vad du får göra på tomten när du ska bygga till eller bygga nytt. Du är också varmt välkommen till oss när du vill ha information om planer och program, eller om du vill lämna synpunkter.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen 2024

Vi jobbar med många planuppdrag och projekt samtidigt, därför behöver vi göra en prioritering. Prioriteringen görs i slutet av varje år genom att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om en produktionsplan.

Prenumerera på information

På sidorna för pågående detaljplaner kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Pågående detaljplaner

Vad är detaljplanering?
Få information om vad en detaljplan är, hur processen från idé till genomförd plan går till och vilka möjligheter du har att påverka.

En person som tittar på en visionsskiss

Planbesked
Ansök om planbesked, om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs.

Planer öppna för synpunkter
De planer som är på samråd och granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på.

Pågående detaljplanearbete
Ta del av de detaljplaner som vi arbetar med just nu eller har fått i uppdrag att göra om.

Bild som visar en karta över Borås. 

Gällande detaljplaner
Våra gällande detaljplaner hittar du enklast i Boråskartan. Vill du ha hjälp att tyda detaljplanen? Kontakta oss!

Borås i 3D Öppnas i nytt fönster.
I vår 3D-modell kan du se staden ur ett helt annat perspektiv. Där presenterar vi olika projekt i 3D-format, som gör det möjligt att till exempel se hur byggnaders höjd påverkar sol och skuggor.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Detaljplanering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender