Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Götavallen

Startar: | Planeras att vara klart:

Vi ska bygga om Götavallen och göra den till en ny stadsdelspark och möteplats på Göta. Parken blir viktig som en grön plats för rörelse och nöje. Götavallen ska också fungera som en knutpunkt som binder samman olika områden i Borås. Arbetet kommer göras i olika etapper.

Arbetet är en del av Viskans park.

Viskans park

Översiktsbild av Götavallen med utmarkerat projektområde

Bild: Översiktsbild av Götavallen med utmarkerat projektområde

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med ombyggnationen av Götavallen

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Idé och uppstart

Delprojektet är i just nu i sin uppstartsfas där bland annat medborgardialoger och dialog med arkitektkonsult pågår.

Utförare/Entreprenör:

Störningar

Delprojektet för inte med sig några störningar just nu.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över arbetsområdet

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-19] Ombyggnad av Götavallen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol