Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Projekt i olika faser

Idéstadie, under planering eller klart? Här hittar du våra olika projekt indelade efter vilken fas de befinner sig i:

Punkr
Punkr
Punkr
Punkr

Idé och uppstart

Idé eller uppstart av projekt är den tidiga och första fasen i ett projekt. Här har vi sett ett behov eller har en idé som på något sätt innebär att den fysiska miljön behöver förändras. Idéer och behov analyseras och utreds för att, om de går vidare, fastställas med politiska beslut.

 • Viskans park, illustration av Richard Mattson

  Ny park, Viskans park

  Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder.

Planering

Efter det politiska beslutet genomförs en noggrann planering tillsammans med olika berörda aktörer, såväl interna och externa. Det är här som vi inhämtar synpunkter genom bland annat samråd. Fasen går sedan över till projektering där vi förbereder för att byggnationen ska kunna starta.

 • Vägkurva

  Ny bytespunkt för bussar på Tullen/Västeråsen

  Vi bygger en ny bytespunkt för bussar för att skapa en mer tillgänglig kollektivtrafik.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana, nedre Norrmalm

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Stenbocksgatan och Olovholmsgatan. Den kommer gå ifrån korsningen vid Döbelnsgatan, längs med Stenbocksgatan, via Vennerbergsplatsen över till Olovholmsgatan och fram till korsningen vid Vegagatan.
 • Idrottsplan

  Ombyggnad av Boråshallen på Göta

  Vi bygger om och moderniserar Boråshallen, främst omklädningsrummen vid A-hallen. Vi har fokus på tillgänglighet för användarna och förutom omklädningsrummen så ska tillgängligheten ses över i hallen och i entrén. Även logistiken ska förbättras.
 • Hus med ett hjärta

  Nytt LSS-boende på Åsahagsvägen i Viskafors

  På Åsahagsvägen i Viskafors planerar vi att bygga en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med fem lägenheter.
 • Sven Eriksonsgymnasiets fasad.

  Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

  Antalet elever på Sven Eriksonsgymnasiet ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till. Därför planerar vi för en utbyggnad.
 • Fasaden på nuvarande Bäckängsgymnasiet.

  Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

  Bäckängsgymnasiet i centrala Borås byggs om och byggs till. Byggprojektet innebär att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan oc...
 • Hus med ett hjärta

  Nytt LSS-boende, Björkbo, i Fristad

  I området Skalle i Fristad bygger vi en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex lägenheter.
 • Hus med ett hjärta

  Nytt LSS-boende på Rydsvägen i Gånghester

  På Rydsvägen i Gånghester bygger vi en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med fem lägenheter.
 • Visionsskiss över hur skolan kommer se ut utifrån. Träpanel och stora fönster. Tak täckt av växter.

  Ny förskola, Äventyret, i Sparsör

  En ny förskola, Äventyrets förskola, ska byggas på Vinkelvägen i Sparsör. Förskolan kommer ha nio hemvister med plats för totalt 120 barn uppdelat för yngre och äldre barn.
 • Träd och parkbänk

  Ny park i Fristad

  Vi bygger en ny park i Fristad med aktiviteter för alla åldrar.
 • Bro över vatten

  Reparation av Varbergsbron på Göta

  Varbergsbron repareras på grund av många skador som finns underifrån. Under arbetets gång kommer bron att vara helt avstängd vilket innebär att trafiken behöver ledas om. Mer information om tillfälliga trafikförändringar kommer.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Hulta

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Högagärdsgatan. Den går ifrån den nybyggda korsningen vid Hultagatan och hela vägen upp till cirkulationsplatsen på Trandaredsgatan. Längs med sträckan kommer dessutom befintliga övergångsställen/pas...
 • Bro över vatten

  Ny bro i centrum

  Nybron rivs och byggs om för att göra det lättare att komma fram. Under arbetets gång kommer bron vara helt avstängd. Bron kommer rätas ut och dessutom få en gång- och cykelbana. När byggnationen är färdig kommer kollektivtrafik köra på bron.
 • Klossar med bokstäver

  Ny förskola, Badstrandsvägen, i Sjömarken

  En ny förskola, Badstrandsvägens förskola, ska byggas i Sjömarken. Förskolan kommer att ha nio hemvister, uppdelade för yngre och äldre barn, och med plats för totalt 120 barn.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana utmed Kyrkogårdsgatan, Göta

  Vi bygger en ny gång- och cykelbana på Göta utmed Kyrkogårdsgatan som byggs från Druveforsvägen till Götagatan.
 • Cykel

  Ny gång- och cykelbana på Lugnet

  Vi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas och smalnas av.

Utförande, byggnation

Denna fasen innebär att byggnationen är igång.

Klart

Här hittar du våra projekt som färdigställts de senaste sex månaderna.

 • Hus med ett hjärta

  Nytt LSS-boende på Sörmarksliden i Sörmarken

  På Sörmarksliden i Sörmarken bygger vi en ny gruppbostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex lägenheter.
 • Träd och parkbänk

  Ny aktivitetsplats i Brämhult

  Vi bygger ett aktivitetsstråk i Brämhult. Stråket sträcker sig mellan Dammgatan i söder till Ripgatans lekplats i norr.
 • Posttorget med Carolikyrkan i bakgrunden

  Nytt torg i centrum, Posttorget

  I och med ombyggnation av gamla postenhuset byggs även omgivande miljöer om och gatorna kommer få nytt utseende. Vid Viskan kommer ett nytt torg anläggas som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja til...
 • Visionsskiss Södra torget

  Ombyggnad av Södra torget

  Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksyste...
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt i olika faser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • ikon för eldningsförbud Publicerad

  Eldningsförbud råder

  Från och med fredagen den 2 juni kl. 13.00 gäller eldningsförbud i Borås kommun. Beslutet om eldningsförbud gäller tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den...
 • Illustration av Åkermyntan, Bergsäter Publicerad

  Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

  Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi ...
 • Ikon för Borås bygger Publicerad

  Hur vill du att staden ska utvecklas?

  Bor eller jobbar du på Regementet, Lusharpan eller västra Göta? Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarn...
Ikon: Kalender

Kalender