Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram. Ett planprogram utreder förutsättningar övergripligt och formulerar mål och visioner. Planprogrammets syfte är att finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument.

Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Efter programsamrådet kommer det att successivt göras flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker.

Pågående planprogram

Gällande planprogram

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planprogram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • ikon för eldningsförbud Publicerad

  Eldningsförbud råder

  Från och med fredagen den 2 juni kl. 13.00 gäller eldningsförbud i Borås kommun. Beslutet om eldningsförbud gäller tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den...
 • Illustration av Åkermyntan, Bergsäter Publicerad

  Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

  Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi ...
 • Ikon för Borås bygger Publicerad

  Hur vill du att staden ska utvecklas?

  Bor eller jobbar du på Regementet, Lusharpan eller västra Göta? Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarn...
Ikon: Kalender

Kalender