Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gässlösa – en ny stadsdel

Gässlösa ska bli en ny stadsdel utmed Viskan som växer samman med Göta och Regementsstaden – en naturlig fortsättning av stadens utveckling söderut.

Området som idag består av det gamla reningsverket, verksamheter, småindustrier och handel, ska inrymma både bostäder, verksamheter med inslag av service och ett grönt stråk genom området.

Arkitekttävlingen Europan 15

Gässlösa är en av områdena som ingår i arkitekttävlingen Europan. Vinnaren i tävlingen är utsedd och två bidrag har fått särskilda omnämnanden.

Läs mer om arkitekttävlingen Europan 15

Gässlösa översiktsbild
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gässlösa – en ny stadsdel

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender