Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Västra Centrum

Borås växer och det pågår just nu flera projekt i den västra delen av Borås Centrum.

Kvartersstaden i Borås har fram tills nu slutat vid Viskan, men med de projekt som är på gång kommer kvartersstaden att ta klivet över ån. Två detaljplaner har varit på samråd under maj och juni, och en detaljplan kommer att gå ut på samråd under hösten.

Detaljplaner reglerar vad, och hur mycket som får byggas på en plats. Att en detaljplan är på samråd innebär att planen presenteras och delas med allmänheten, myndigheter med flera och att det går att yttra sig på detaljplanens innehåll.

Detaljplanerna Morfeus 5 med flera och Horngäddan 8 med flera har varit på samråd, och Viskaholm 2 kommer att gå ut på samråd under hösten.

Västra Centrum

Vy över Västra centrum från Cityplanner (Klicka på bilden för att komma till 3d-modellen)

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplanerna

Klicka på plannamnet för att komma till respektive detaljplans sida.

Viskaholm 2 Öppnas i nytt fönster.

Planarbetet pågår gällande gestaltning och skala. Detaljplanen möjliggör cirka 400 nya lägenheter, nya handelsytor, en ny livsmedelsbutik och garage under marken. Den nya parken som planeras gå genom staden skulle kunna gå igenom kvarteret för att att sedan gå över järnvägen på en bro.

Viskaholm 2 Öppnas i nytt fönster.

Viskaholm 2 sett från sydost

Viskaholm 2 sett från sydost. (Byggnaderna på Nedre Norrby är endast ett exempel på hur det skulle kunna att se ut där i framtiden.)

Horngäddan 8 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i staden. Även denna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess läge i staden.

Horngäddan 8 med flera Öppnas i nytt fönster.

Horngäddan 8 sett från Resecentrum

Horngäddan 8 sett från Brodalsgatan vid Resecentrum

Morfeus 5 med flera

Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar på den obyggda ytan öster om Knalletorget. Även en byggnad på under 5 våningar tillåts, men inte byggnadshöjder i spannet som motsvarar 6-19 våningar. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 100 lägenheter i centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvaretet.

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot översvämningar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Västra Centrum

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender