Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny järnväg Göteborg-Borås

Regeringen har pausat arbetet med den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås till och med 30 september 2023. Efter pausen kommer ett nytt beslut från regeringen om hur järnvägen ska utvecklas i stråket Göteborg–Borås.

Under denna paus ska Trafikverket, enligt regeringens beslut, utreda kostnadseffektiva åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg-Borås med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendling. Utredningen ska redovisas till regeringen senast 30 juni 2023.

Trafikverket om Göteborg-Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav från kommunerna

Kommunerna längs järnvägsstråket Göteborg-Borås och Västra Götalandsregionen tydliggjorde 13 februari 2023 sina krav på ny järnväg, där parterna betonar enighet och vikten av en utbyggd järnväg i Västsverige.

Positionspapper för utbyggnad av ny järnväg Göteborg – Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här vill Borås

Perrong.

Äldre information

Följande information skrevs innan regeringen i december 2022 pausade järnvägsprojektet Borås- Göteborg, vilket bland annat betyder att referenser till ett nät av nya stambanor inte är aktuell just nu. Detta gäller bland annat järnväg vidare från Borås mot Jönköping.

Trafikverket startade hösten 2019 en ny lokaliseringsutredning i syfte att finna vilka dragningar av den dubbelspåriga järnvägen som ger bäst nytta, och vilken påverkan på omgivningen de kan bedömas få.

Trafikverket föreslog vintern/våren 2022 i första hand att järnvägen dras från Göteborg via Mölndal och Landvetter flygplats och vidare söder om Bollebygd. Öster om Viareds industriområde föreslås en bibana mot centrala Borås och ett stationsläge för regiontågen mot Göteborg vid nuvarande Borås C.

Projektet innebär 6 mil dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås som en del av nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Nya stambanor innebär fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg - vilket leder till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

I november 2021 uttryckte Härryda kommun att den inte står bakom Trafikverkets förslag till lokalisering. Trafikverket har därför valt att pausa fortsatt arbete i kommunen, vilket sannolikt kommer att försena projektet.

Samrådsmöten om järnvägen

Tre samrådsmöten har genomförts om ny järnväg mellan Göteborgs och Borås. Det sista avslutades den 11 juni 2021. Där presenterade Trafikverket ett fåtal tänkbara korridorer för järnvägens dragning, och rangordnade dessa.

Granskning och regeringsbeslut

Synpunkterna från berörda kommuner, privatpersoner och andra sammanfattades i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen publicerades på Trafikverkets webbsida vintern 2022. Verkets slutliga förslag redovisades i en så kallad granskning.

En bild med texten: Våga bygga hela banan nu!
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ny järnväg Göteborg-Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender