Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Fjolner 21 (Polishuset)

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-872 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Offentliga Hus i Norden AB inkom med en begäran om planändring för Fjolner 21. Sökanden vill ändra tillåten användning i kvarteret och delvis ersätta och delvis bygga på befintliga byggnader.

Kommunstyrelsen uppmanade 2021-08-23 § 327 Samhällsbyggnadsnämnden att pröva att ändra detaljplan för kvarteret Fjolner 21 för att tillåta nya användningar och tillbyggnad i kvarteret. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2021-09-16 § 297 positivt planbesked.

I planprocessen kommer bland annat gestaltning, omfattning och användningar att ses över. Luft, buller, risk, markmiljö, solstudier och parkering kommer att behöva undersökas.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-04-12] Centrum, Fjolner 21 (Polishuset)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol