Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplanering

Den fysiska planeringen bidrar till att göra Borås till en bra kommun att bo i, arbeta i och besöka. Inom tätbebyggda områden behövs detaljplaner för att få god struktur på bebyggelse, grönområden, kommunikationer och andra anläggningar.

Det kan vara bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus, och vad planerna anger för omgivningen. Då ser du vad du får göra på tomten när du ska bygga till eller bygga nytt. Du är också varmt välkommen till oss när du vill ha information om planer och program, eller om du vill lämna synpunkter.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen 2024

Vi jobbar med många planuppdrag och projekt samtidigt, därför behöver vi göra en prioritering. Prioriteringen görs i slutet av varje år genom att Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om en produktionsplan.

Prenumerera på information

På sidorna för pågående detaljplaner kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Pågående detaljplaner

Vad är detaljplanering?
Få information om vad en detaljplan är, hur processen från idé till genomförd plan går till och vilka möjligheter du har att påverka.

En person som tittar på en visionsskiss

Planbesked
Ansök om planbesked, om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs.

Planer öppna för synpunkter
De planer som är på samråd och granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på.

Pågående detaljplanearbete
Ta del av de detaljplaner som vi arbetar med just nu eller har fått i uppdrag att göra om.

Bild som visar en karta över Borås. 

Gällande detaljplaner
Våra gällande detaljplaner hittar du enklast i Boråskartan. Vill du ha hjälp att tyda detaljplanen? Kontakta oss!

Borås i 3D Öppnas i nytt fönster.
I vår 3D-modell kan du se staden ur ett helt annat perspektiv. Där presenterar vi olika projekt i 3D-format, som gör det möjligt att till exempel se hur byggnaders höjd påverkar sol och skuggor.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Detaljplanering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender