Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-935 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren för Sandgärdet 6 inkom med begäran om planändring för fastigheterna Sandgärdet 6 och Balder 7 för att ändra gällande plan och möjliggöra expansion av högskoleverksamheten av annan omfattning än vad som ryms i gällande detaljplan.

Kommunstyrelsen gav 2016-09-05 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Sandgärdet 6 med flera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §299 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Högskolans roll i staden är viktig och en utveckling av Högskolan ses som mycket positivt. I ansökan anges att Högskolan har ett expansionsbehov i både närtid och framtid. Det visionsarbete som Högskolan tagit fram i form av Campus 2025 är inspirerande och Borås Stad ser detta som en början på en dialog för Högskolans utveckling på lång sikt.

Gällande utvecklingen i närtid görs bedömningen att man bör lämna positivt planbesked angående att se på möjligheten för byggnation för Högskolans verksamheter på Sandgärdet 6 och kvarteret Balders innergård. Under planarbetet är det av särskild vikt att se på lämpliga byggnadsvolymer, behov av utomhusytor för Högskolan samt trafikföring och parkeringsbehov. Gällande den idé som anges i planbeskedet om att förändra Olovsholmsgatan i höjd med Högskolan är detta en fråga som särskilt måste studeras och konsekvensbedömmas under planarbetet både för biltrafik men även som stråk i staden. En rad frågor kommer att behövs utredas under planarbetet så som risker och buller kopplat till närheten till Älvsborgsbanan och Kungsbron.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Sandgärdet 6 med flera (Högskolan)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol