Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Druvefors, Solrosen 1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-910 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Willhem AB har kommit in med en ansökan om planändring för Solrosen 1. Willhem AB ansöker om att få bygga flerbostadshus i 16-17 våningar inom fastighet Solrosen 1. Ansökan bedöms förenlig med både gällande översiktsplan, översiktsplanen som varit på remiss, Borås 2025 och Borås Stads miljömål.

Kommunstyrelsen gav 2017-09-04 i beslut §431 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att översiktligt pröva en planändring i enlighet med förslagets intentioner.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en planändring som möjliggör bostäder inom fastigheten är positivt. En förtätning innebär att man utnyttjar befintlig infrastruktur och offentlig service. Planändringen ger upphov till 80-100 lägenheter utmed ett urbant stråk i ett centrumnära läge med god tillgång till kollektivtrafik. Stadsbild, volym, buller, solexponering samt parkering är viktiga faktorer som bör studeras under planarbetet.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Druvefors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Druvefors, Solrosen 1

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol