Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Druvefors, Solrosen 5

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-648 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Druveforsgården HB inkom med en ansökan om planändring. Druveforsgården HB ansökte om att ändra användningen av den befintliga byggnaden samt att få bygga en ny byggnad i fyra våningar intill.

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2020-10-12 i beslut § 394 ansökan om planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 i beslut § 367 att ge positivt planbesked för ändrad användning av befintlig byggnad och att ge negativt planbesked för nybyggnation samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Druvefors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-24] Druvefors, Solrosen 5

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol