Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-783 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-22 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan. Kommunstyrelsen skriver också i beslutet att för att kunna upprätta detaljplan behövs en trafikutredning för att ta ett samlat grepp om hela trafiksituationen.

Uppdraget grundar sig i att Åhagas verksamhet har vuxit och inte ryms inom befintliga lokaler, likaså finns ett bekymmer med parkeringen vid evenemang. Uppdraget är att studera om det finns möjliga expansionsytor runt den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga parkeringslösningar.

Samhällbyggnadsnämnden beslutade 2013-05-16 §170 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan i enlighet med Kommunstyrelsens begäran. Samt att meddela att arbetet med detaljplanen kan påbörjas när trafikutredningen i området påbörjats.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Druvefors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol