Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frufällan, Längjum 4:17, Kapellvägen

Detaljplan | Diarienummer: BN2017-652 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren för Längjum 4:17 inkom med begäran om planändring. Fastighetsägaren vill bygga radhus i två våningar, totalt 8 bostäder.

Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 432 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan och tillåta bostäder på Längjum 4:17.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 i beslut § 314 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området ligger centralt i Frufällan med god tillgång till service och överensstämmer med översiktsplanens intentioner om förtätning och komplettering av bebyggelse i en befintlig ort. Det finns en del ledningar på fastigheten som kommer behöva flyttas vid byggnation. Flytten ska bekostas av exploatören. Närheten till järnvägen och riksväg 42 gör att utredningar gällande buller kommer krävas. Det är också viktigt att förslaget utformas med hänsyn till risker från farligt gods.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Frufällan.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-21] Frufällan, Längjum 4:17, Kapellvägen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol