Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Göta, Hagtornen 10

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1820 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen har 2019-10-14 i beslut § 421 uppmanat Samhällsbyggnadsnämnden att ta beslut om planuppdrag för att upphäva stadsplan P757 för den del som omfattar fastigheten Hagtornen 10 samt besluta om anstånd med att avgöra inlämnat förhandsbesked, ärende BN 2019-001087, på Hagtornen 10.

Anstånd med att avgöra förhandsbeskedet ska gälla till dess att planärendet avgjorts eller två år från det att ansökan om förhandsbesked inkommit.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 i beslut § 298 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva detaljplan för Hagtornen 10.

Sökande har dragit tillbaka sin ansökan om förhandsbesked. Planarbetet med att upphäva den del av stadsplan P757 som omfattar Hagtornen 10 är därför pausat och inte prioriterat i produktionsplanen.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Göta.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-04] Göta, Hagtornen 10

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol