Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hulta, Femman 43 (Rondo)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-2208 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Ej prioriterad plan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom fastigheten Femman 43. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 22 december 2022 - 27 januari 2023.

Detaljplanearbetet har pausats med begäran från fastighetsägaren. Vi kan ej ge besked när arbetet kan återupptas igen. Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut vilka planer som kommer bli prioriterade i kommande produktionsplan.

Samrådshandlingar

Utredningar

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Plankonsult Åsa Karlsson, telefon: 010-45 23 88 1, e-post: asa.karlsson2@boras.se
Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon: 033-35 85 09, e-post: lisa.marklinder@boras.se

Karta över planområdet

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Hulta, Femman 43 (Rondo)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol