Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 (Kyrkvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-621 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren för Källbäcksryd 1:367 inkom med begäran om planändring. Fastighetsägare önskar att riva nuvarande byggnader och bygga två trevåningshus på fastigheten med 12 hyresrätter.

Kommunstyrelsen beslutade via delegationsbeslut 2016-08-17 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §295 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till att upprätta en ny detaljplan för Källbäcksryd 1:367. Förslaget gör det möjligt att istället för befintlig handelsträdgård uppföra bostäder som förtätar staden. Positivt är även att förslaget är en småskalig förtätning som passar bra in i området. På grund av att området tidigare använts till handelsträdgård behövs en markmiljöutredning göras i planarbetet.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Källbäcksryd.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 (Kyrkvägen)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol