Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:59

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-1378 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren för Källbäcksryd 1:59 inkom med en begäran om planändring för Källbäcksryd 1:59. Fastighetsägaren vill ändra tillåten användning för att möjliggöra padel, gym och friskvård. Vidare önskas möjlighet att anlägga en obemannad biltvätt. Idag är marken planlagd för småindustri.

Kommunstyrelsen gav 2021-10-25 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-11 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökanden om positivt planbesked.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Källbäcksryd.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-05-09] Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:59

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol