Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Övre Norrmalm, Väpnaren 6 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-836 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

SBB inkom med en ansökan om att få möjlighet att utveckla och förtäta sina bostäder på Övre Norrmalm.

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2020-10-12 i beslut § 393 ansökan om planbesked för Väpnaren med flera. Möjligheten att ordna boende för äldre bör studeras liksom övrig kommunal service.

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2020-11-19 § 366 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden anser att exploateringsgraden är för stor och därför en viktig fråga att hantera i planarbetet. Planarbetet bör inriktas till att minska antalet nya bostäder gentemot det inlämnade förslaget.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Norrmalm.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-27] Övre Norrmalm, Väpnaren 6 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol