Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Sjöbo, Nagelskivlingen 10

Detaljplan | Diarienummer: BN2022-1022 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren har ansökt dels om planbesked på fastigheten Nagelskivlingen 10 och dels om direktanvisning på den kommunala fastigheten Torpa-Sjöbo 2:1 (parken Grannalaget) för att få bygga flerbostadshus. Förslaget avser tre lamellhus med cirka 70 lägenheter där stora delar av parkeringen sker under mark. Direktanvisningsansökan har avslagits.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-22 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten i planbeskedsansökan för att möjliggöra bostadsbyggnation inom fastigheten Nagelskivlingen 10 samt att avslå direktanvisning för del av Torpa-Sjöbo 2:1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-22 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-27] Norra Sjöbo, Nagelskivlingen 10

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol