Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2151 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2020-10-26 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för småhusbebyggelse för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

I planprogrammet för Viskafors finns området utpekat för möjlig bostadsbebyggelse. Befintlig infrastruktur kan nyttjas och en utveckling av bostäder i området kan på sikt knyta ihop Skansenområdet med centrala Viskafors.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-24] Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol