Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, del av Rydboholm 2:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2022-1283 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger i Viskafors utmed Fritslavägen, nära korsningen Fritslavägen/Nya Vägen.

En exploatör inkom med en begäran om markanvisning för del av Rydboholm 2:1. Exploatören äger även närliggande fastighet Rydboholm 2:75 som de har för avsikt att exploatera. Sökanden vill bygga cirka 45 radhus på platsen.

Förslaget överensstämmer med Borås Stads gällande översiktsplan samt planprogram för Viskafors. Det aktuella området är nära till kollektivtrafik och service och innebär en bra förtätning av orten. Området är i dagsläget obebyggt och förslaget har potential att bidra till mer sammanhållen bebyggelse i orten.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-20 i beslut § 276 att ingå markanvisningsavtal med sökanden. Kommunstyrelsen gav i samma beslut Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Rydboholm 2:1 för bebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-22 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Viskafors, del av Rydboholm 2:1 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol