Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 2:6 (Däckverkstaden)

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-197 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger vid korsning Fritslavägen/Malmbergavägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder.

Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet 2021-04-12 och gav Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att pröva möjligheten att ändra befintlig byggnadsplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring gällande fastigheten Kinnarumma-Fagerhult 2:6. Fastighetsägaren vill ändra användning från handel till bostad och möjliggöra för cirka tre bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 i beslut § 116 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-29] Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 2:6 (Däckverkstaden)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol