Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-915 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-18 §364 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-18 §351 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Syftet med planen är att tillskapa industri på befintlig skogsmark för att utöka den befintliga angränsande industriverksamhetens mark.

Detaljplanen startades upp 2022.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol