Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strukturskiss Sydväst

Området för Strukturskiss Sydväst omfattar Regementet, Lusharpan och västra Göta. Arbetet med skissen görs eftersom Trafikverket planerar för ny järnväg mellan Göteborg och Borås som sannolikt kommer passera genom området.

Målbild

Målet för strukturskiss Sydväst är att de sydvästra delarna av staden knyts närmare centrum. Genom att ta vara på att området är nära stationen och outnyttjade ytor, kan vi bygga ihop staden. På sikt vill vi skapa en sammanhängande stad från Regementet till centrum.

Målbilden kommer ta lång tid att förverkliga och är beroende av många olika fastighetsägares ambitioner och ekonomiska möjligheter. En del av utvecklingen är också beroende av att planeringen för den nya järnvägen blir klar.

Vad händer nu?

Fram till 11 februari fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till strukturskiss Sydväst. Stort tack till dig som tyckt till!

Nu arbetar vi om förslaget utifrån dina synpunkter och en första version av strukturskissen kommer sedan antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Preliminärt antagande är våren 2024. Strukturskissen kommer, efter antagande, publiceras här på sidan.

Tidigare dialoger

Mellan 29 januari och 11 februari 2024 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det hölls även möten med boråsare och med riktade grupper så som näringsliv och skolelever.

Kartbaserad enkät

För att samla in mer kunskap om området och höra boråsarnas idéer om områdets utveckling skapade vi en kartbaserad enkät under maj-juni 2023. Information om enkäten spreds bland annat på sociala medier, via föreningar och fastighetsägare i området.

Eftersom ungdomar är en grupp som ofta är svår att nå fick elever i årskurs 8 på Kunskapsskolan svara på enkäten under skoltid. Totalt svarade cirka 130 personer på enkäten, varav ungefär 80 stycken var elever. I enkäten kunde invånare svara på frågor om hur de rör sig i området, vilka platser de tycker om och var de vill se ny bebyggelse.

Resultatet i korthet

 • De boråsare som svarat på enkäten tycker om många platser i området. Det är tydligt att de gröna platserna så som Pickesjöområdet, Majorslunden och Älvsborgskullen är uppskattade.
 • Det som efterfrågas mest i området är lokal service, parker/grönområden och mer bostäder.
 • Ny bebyggelse önskas främst mellan Regementet och Göta. Eleverna önskar också se mer bebyggelse uppe på Regementet.
 • Förbättringar för gång och cykel och bättre kollektivtrafik efterfrågas, men också ökad trygghet för bilister.

Resultat visat i kartor

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strukturskiss Sydväst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender