Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trafiksäkerhet

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten. När vi bygger om gator och vägar är alltid trafiksäkerheten med som en viktig faktor för att avgöra utformningen. Det går inte att reglera bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan.

Beror trafikproblemen egentligen på att trafikanterna håller en för hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning ska du vända dig till Polismyndigheten.

Du måste som trafikant vara varsam

I Trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig exempelvis barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Om trafikanterna kör för fort

Trafikanterna ska visa hänsyn till sina medtrafikanter och de som uppehåller sig på eller intill vägen. Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen får trafikanten inte köra fortare än vad trafiksituationen medger.

Kommunen får många frågor, synpunkter och ibland ansökningar från privatpersoner och vägföreningar om hastighetssänkningar. Ansökan motiveras ofta med att trafikanterna kör för fort utanför den sökandes hus eller på vägföreningens vägar. Den eller de som söker hänvisar till att deras hus ligger intill vägen samt till att barn och djur uppehåller sig intill vägen. De flesta av ansökningarna avslås. En av anledningarna till detta är att det är en fråga för Polismyndigheten att övervaka hastigheterna på vårt vägnät. Kommunen kan inte reglera bort att trafikanterna inte följer gällande hastighetsbegränsningar och inte är så varsamma som trafikmiljön kräver.

Ansökningarna motiveras ofta med att vägen är smal, krokig, skymd sikt med mera och att det är olämpligt att hålla anvisad hastighet. En hastighetsbegränsning talar bara om den maximalt tillåtna hastigheten på vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar inte vilken hastighet som är lämplig på hela vägsträckan. Trafikanten är skyldig att anpassa hastigheten i förhållande till vägens standard, siktförhållanden och andra omständigheter på eller intill vägen, det vill säga sänka farten under tillåten hastighetsgräns.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafiksäkerhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • ikon för eldningsförbud Publicerad

  Eldningsförbud råder

  Från och med fredagen den 2 juni kl. 13.00 gäller eldningsförbud i Borås kommun. Beslutet om eldningsförbud gäller tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den...
 • Illustration av Åkermyntan, Bergsäter Publicerad

  Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

  Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi ...
 • Ikon för Borås bygger Publicerad

  Hur vill du att staden ska utvecklas?

  Bor eller jobbar du på Regementet, Lusharpan eller västra Göta? Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarn...
Ikon: Kalender

Kalender