Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Häckar och buskar

Du som fastighetsägare måste uppfylla kravet på fri sikt och beskära växter och träd så att de inte växer ut över gång-, cykel- eller vägbana. Reglerna om fri sikt gäller gator, cykelvägar och tomtanslutningar i kommunen.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, välj därför med omsorg.

Följ rätt mått

Buskar får inte gå utanför din tomtgräns, medan träd måste lämna fritt höjdutrymme beroende på vilken typ av trafik som angränsar till tomtgränsen.

Illustration över mått för träd och buskar
Illustration över sikttrianglar

Säker trafik kräver fri sikt i korsningar

Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom sikttrianglar (de gråmarkerade trianglarna i illustrationerna). Inom trianglarna får föremål som mur, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte vara högre än 80 centimeter mätt från gång- och cykelbana eller körbana.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att ingenting är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gång- och cykelbanan eller körbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelbana eller körbana ska du se till att ingenting är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustration över mått och sikttrianglar för träd och buskar vid gata och gångväg.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Häckar och buskar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender