Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gatubelysning

Den offentliga gatubelysningen på Borås Stads gator och vägar är till för att skapa stämning, trygghet och en god trafikmiljö. Den består av 20.000 ljuspunkter, som har en energiförbrukning på 7.1 miljoner KWh/år. Vår elleverantör är Borås Elhandel AB.

Tillsammans med våra tre entreprenörer Servicekontoret, Vattenfall Services Nordic AB och Sandhult-Sandareds elektriska ekonomiska förening, ser vi till att samtliga ljuspunkter lyser som de ska.

Belyst trafikmiljö i anknytning till ån Viskan.

Slocknad belysning

Vi åtgärdar endast slocknad belysning under den mörka delen av året och här kan du som invånare hjälpa oss, genom att rapportera in brister i gatubelysningen.

Inrapporterad belysning åtgärdas enligt följande:

  • Större fel eller fel som innebär fara för trafik eller elsäkerhet – snarast
  • Busshållplatser, övergångställen, gångvägar och i anslutning till skolor – inom 10 arbetsdagar
  • Där fler än tre lampor på rad är slocknade – inom 10 arbetsdagar
  • Slocknade enstaka lampor – runt 30 arbetsdagar

Borås Stad ansvarar för gatlyktor på gator, torg och i parker. Har du problem med att en lampa inte lyser inne på ditt bostadsområde är det respektive fastighetsägare som ska kontaktas.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gatubelysning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender