Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utbildning för alla

Att gå klart den grundläggande utbildningen är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. I Borås ska alla barn och elever få möjlighet till en likvärdig utbildning och elever ska vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet, oavsett vem du är och var du bor i Borås.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Utbildning för alla.

 • Bildningsstaden Borås

  I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Bildningsstaden Borås Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

  Programmet beskriver hur vi i grundskolan och gymnasieskolan arbetar för att förebygga psykisk ohälsa i skolan. Dokumentet är beslutat av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gäller till och med .

  Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Skolbiblioteksprogram

  Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbibliotekarie. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Skolbiblioteksprogram Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Internationell policy

  Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att hitta nya former för samverkan och nytänkande. Det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och till en hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Internationell policy Pdf, 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildning för alla

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter