Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Styrdokument

På dessa sidor hittar du de gemensamma styrdokument som antagits politiskt och som styr vår verksamhet. Välj att söka dokumentet ämnesvis eller efter alfabetisk ordning.

Styrdokumenten är indelade efter typ:

Aktiverande:

Aktiverande dokument anger händelser eller situationer som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå.

  • strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
  • program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
  • plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande:

Normerande dokument klargör vårt förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara ”lagtext” som mindre handlar om vad som ska göras utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för vårt agerande.

  • policy – Borås Stads hållning
  • riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
  • regler – absoluta gränser och ska-krav

För mer detaljer kring hur vi arbetar med våra styrdokument se:

Riktlinjer för stryrdokument Pdf, 238.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Verksamhetsspecifika styrdokument finner du inom respektive område

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol