Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

God utbildning och bra arbete

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystemet måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Och alla ska ha lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Att ha ett jobb handlar om mer än lön. Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället.

Det här vill vi

Alla ska få tillgång likvärdig utbildning av god kvalitet genom livet, oavsett vem du är och var du bor i Borås. I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå. Vi vill också att alla, även utsatta grupper, ska finnas i arbete och vi jobbar för att arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda.

Ett äpple på en bok

Utbildning för alla

Att gå klart den grundläggande utbildningen är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. I Borås ska alla barn och elever få möjlighet till en likvärdig utbildning och elever ska vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet, oavsett vem du är och var du bor i Borås.

Utbildning för alla

Personer med olika yrken

Arbete för alla

Att ha ett jobb handlar om mer än lön. Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället. Vi stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även för de som står långt från arbetsmarknaden. Vi ansvarar även för vuxenutbildning.

Arbete för alla

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta program, planer och policyer för kategorin God utbildning och bra hälsa.

 • Bildningsstaden Borås

  I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Bildningsstaden Borås Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Personalpolitiskt program

  Personalpolitiken pekar ut riktningen för hur Borås Stad tar till vara kunnandet och kapaciteten
  hos alla som arbetar i Borås Stad, skapar ett hållbart arbetsliv och ger förutsättningar för att lösa
  vardagens arbetssituationer på nya sätt. Det gör att vi kan lösa vårt uppdrag som välfärdsaktör,
  samhällsutvecklare, demokratiaktör och arbetsgivare.
  Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Personalpolitiskt program Pdf, 486.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

  Programmet beskriver hur vi i grundskolan och gymnasieskolan arbetar för att förebygga psykisk ohälsa i skolan. Dokumentet är beslutat av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och gäller till och med .

  Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan Pdf, 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Skolbiblioteksprogram

  Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbibliotekarie. Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Skolbiblioteksprogram Pdf, 82.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Internationell policy

  Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att hitta nya former för samverkan och nytänkande. Det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och till en hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Internationell policy Pdf, 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: God utbildning och bra arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter