Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbete för alla

Att ha ett jobb handlar om mer än lön. Att ha ett arbete stärker känslan av kontroll över sitt eget liv och att man är delaktig i samhället.

Vi stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även för de som står långt från arbetsmarknaden. Vi ansvarar även för kommunal vuxenutbildning som bidrar till att invånare kan utbilda sig och hitta arbete.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Arbete för alla.

 • Personalpolitiskt program

  Personalpolitiken pekar ut riktningen för hur Borås Stad tar till vara kunnandet och kapaciteten
  hos alla som arbetar i Borås Stad, skapar ett hållbart arbetsliv och ger förutsättningar för att lösa
  vardagens arbetssituationer på nya sätt. Det gör att vi kan lösa vårt uppdrag som välfärdsaktör,
  samhällsutvecklare, demokratiaktör och arbetsgivare.
  Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Personalpolitiskt program Pdf, 486.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Internationell policy

  Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att hitta nya former för samverkan och nytänkande. Det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och till en hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Internationell policy Pdf, 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbete för alla

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter