Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pickesjön (blå droppe), 3,5 km

Pickesjöområdet är ett litet men värdefullt naturområde nära stadens centrum. Här kan du ta en avkopplande promenad, fiska, grilla eller helt enkelt bara njuta av naturen. I anslutning till sjöns södra sida finner du även en hage som används till hundrastplats under vissa delar av året.

Utblick över Pickesjön. En grillplats i förgrunden.

Naturen runt sjön

Längs promenadstigen runt Pickesjön hittar du både barr- och lövskog. Särskilt vacker är bokskogen som dyker upp på flera ställen, både på sjöns norra och sydöstra sida. Väster om sjön finns en hägn där flera olika lövträd har planterats.

Sevärdheter och historia

Promenerar du runt Pickesjön med omnejd kommer du snart att hitta spår efter en rik historia. Området var tidigare täkt av ängar, åkrar och hagar. På ängarna odlades odlades råg, korn och havre. Man hade nötboskap och får, och ibland även hästar, grisar och höns. Platsen sköttes framförallt av ett par gårdar som har anor äldre än själva staden Borås.

Picke

Gården finns nämnd 1574. Gårdens ursprungliga läge var fram till slutet på 1800-talet cirka 100 m norr om
p-platsen vid dammfästet. Fastigheten köptes av Borås Stad 1899. Det nya huset låg bakom parkeringen vid dammfästet. I början av 1900-talet bodde stadens ”vattenmästare” här. Huset var bebott till 1952 och revs i början av 1970-talet. På Pickesjöns norra sida låg ett torp som kallades Åkersvedjan. Det var bebott cirka 1797 – 1892.

Bese

Gården finns nämnd 1574. Staten (kronan) ägde Bese fram till 1627 då fastigheten överläts till den nya staden Borås. 1743 såldes Bese till en privatperson. 1899 köpte Borås Stad tillbaka Bese. Under de perioder Bese ägdes av ”rika boråsare” brukades jorden av torpare. Tre olika torp är kända. Det torp som låg närmast sjön var bebott fram till 1951. Huset brann på 1960-talet men ladugården fanns kvar in på 1970-talet.

Borås Stads gamla vattentäkt

I slutet på 1800-talet hade Borås Stad cirka 5000 invånare. 3 brunnar gav boråsarna vatten. 1880 beslutades att dämma upp Pickesjön och bygga ett vattenverk. Man beräknade att behovet var 600 m³/dygn. 1881 började man använda Pickesjön för att försörja Borås Stad med vatten. Den förbättrade dricksvattenkvaliteten gjorde att död-ligheten minskade med nästan 1 %! På 1920-talet höjdes sjöns vattennivå med 1 m för att öka magasinsvolymen. Vattenverket producerade mellan 300 000 – 500 000 m³ vatten om året. Vattenverket användes inte efter 1993 och byggnaderna och dammarna revs 2004.

Grillplatser

Följande grillplatser kan du hitta utmed spåret.

 • Nedgrävd grillplats med sittplatser runt om. Precis vid sjökant.

  Pickesjön Bese


  Grillplatsen ligger vid en av Besetorpets ruiner.
 • Grillplats med ved som brinner och lite ved som står bredvid

  Pickesjön bryggorna


  Grillplatsen ligger vid det markerade spåret runt Pickesjön.
 • Grillplats med utsikt över sjö

  Pickesjön norra stranden


  Grillplatsen ligger vid det markerade spåret runt Pickesjön.
 • Grillplats med ved som brinner och lite ved som står bredvid

  Pickesjön skjutbanan


  Grillplatsen ligger vid det markerade spåret runt Pickesjön.
 • Grillplats i skog precis vid sjö

  Pickesjön talludden


  Grillplatsen ligger vid det markerade spåret runt Pickesjön.
Nivå

Svårighetsnivå

Lätt - på en led som har svårighetsnivå lätt är det möjligt att ta sig fram med barnvagn. Underlaget på leden är till största delen hårdgjord yta.

Om svårighetsnivåer

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Den vanligaste vägen till Pickesjön är att komma från norra sidan. Då åker du från Borås centrum, längs Göteborgsvägen, och svänger av mot Regementsstaden. Pickesjön ligger som på en kulle över staden, med en medelhöjd över havet på hela 152 meter.

Buss

Buss

Hållplats Regementet, därifrån 1,5 km till Pickesjön.

Parkeringsskylt

Parkering

Parkering finns vid dammfästet på sjöns norra sida.

Person som håller i en kvast

Skötsel

Vandringleden sköts av Borås Stad. Se kontaktinformation nedan.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Platsen är delvis tillgänglighetsanpassad. Se mer information i Tillgänglighetsdatabasen.

Pickesjön i Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta

Karta

Karta

I närheten

I närheten av spårets finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök samligssida för platser i närheten:

Området Pickesjön

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-22] Pickesjön (blå droppe), 3,5 km

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol