Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vett och allemansrätt

Allemansrätten gäller oavsett om det är en privat markägare eller om det är kommunen, staten eller något företag/bolag som äger marken.

Motion och träning i naturen

I Borås vackra natur kan du njuta av frisk luft och motion på många olika sätt. Här finner du möjligheter till vandring, jogging, ridning och cykling, allt under förutsättning att vi visar hänsyn till varandra och naturen.

Vandra och jogga

Du kan gå och jogga var som helst i naturen, även om någon annan äger marken. Det är tillåtet att passera bommar, staket och grindar, men kom ihåg att stänga dem efter dig så att inga djur rymmer från hagarna. Enligt allemansrätten är det dock inte tillåtet att gå eller jogga över någons tomt eller trädgård, på odlad mark eller i en skogsplantering.

Vandringsleder och motionsspår

Rida och cykla

Du kan cykla och rida i skogar och natur, bara du inte stör eller förstör. Var hänsynsfull mot andra och undvik att cykla eller rida när marken är blöt eller mjuk, eftersom det kan skada området. Undvik också att cykla eller rida på odlad mark.

Ridning eller cykling i grupp är inte en del av allemansrätten. Om du planerar att cykla eller rida i grupp regelbundet, bör du kontakta markägaren och fråga om tillstånd för att använda området.

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås är det inte tillåtet att rida på kommunala elljusspår, motionsspår eller vandringsleder. Det är heller inte tillåtet att besöka de kommunala badplatserna med häst mellan 1 maj och 30 augusti.

Cykla i Borås

Hundar i naturen

Under våren och sommaren, mellan den 1 mars och den 20 augusti, ska din hund alltid vara kopplad när du är ute i naturen enligt allemansrätten. Men året om, oavsett säsong, ska din hund alltid hållas i koppel på offentliga platser som till exempel i parker, på lekplatser, badplatser, motionsspår och vandringsleder i kommunala frilufts- och rekreationsområden enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås.

Hundbadplatser

Upptäck naturen och skogen på egen hand

Om du vill utforska naturen och skogen på egen hand finns det många appar du kan ladda ner för att hitta stigar och mindre vägar i skogen. Bra kartor, både för mobilen och för utskrift, finns på Lantmäteriets hemsida. Kom ihåg att det ibland kan vara dålig mottagning långt ute i skogen, så appen eller kartan kanske inte fungerar tillfälligt. Om du vågar ge dig ut ännu längre i skogen kan det vara bra att ha med en kompass.

Tänk också på att parkera på ett sätt som inte blockerar vägen. Även en skogsstig kan användas av markägare som behöver komma ut med traktor eller annan utrustning för att arbeta i skogen.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiska

Att fiska är inte en del av allemansrätten, men du kan fiska i över hundra sjöar i Borås om du köper ett fiskekort.

Fiska i Borås

Elda och grilla

I Borås finns över 100 grillplatser där du kan njuta av att grilla och tillaga din egen mat. Enligt allemansrätten är det tillåtet att göra upp eld i skogen, men det är viktigt att vara försiktig. Undvik att elda på underlag där elden kan sprida sig, utan grilla helst med grus eller sand som underlag.

Om du använder en engångsgrill bör även den placeras på grus eller sand, där elden inte kan sprida sig så lätt. När du är klar ska du ta med dig grillen hem eller slänga den i ett speciellt sopkärl för engångsgrillar, eftersom de inte ska slängas i vanliga papperskorgar.

Det är inte tillåtet att elda på klippor eftersom värmen kan få dem att spricka. Se till att släcka elden eller grillen med vatten innan du lämnar platsen. Under torra perioder kan det råda eldningsförbud, och du kan få information om detta från SERF, Södra Älvsborgs Räddningsstjänstförbund. Under extremt torra perioder kan det också vara förbjudet att elda eller grilla även på särskilda grillplatser och med engångsgrillar.

Södra Älvsborgs Räddningsstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djur och växter

Enligt allemansrätten får du plocka bär, svamp och blommor i skogen på annans mark, men inte nötter. Vissa växter är sällsynta och skyddas, så du får inte plocka dem. Se till att inte skada levande träd, men det är okej att använda grenar som redan ligger på marken.

Respektera vilda djur och fåglar och försök att inte störa dem. Om du hör en fågel som verkar upprörd kan det betyda att du är för nära dess bo, så gå försiktigt därifrån.

Moped och 4-hjulingar

Enligt terrängkörningslagen är det inte tillåtet att köra moped, enduro, trial, motocross eller fyrhjuling i naturen. Om du däremot vill göra detta i Borås kan du istället gå med i en förening som har ett eget markområde för just detta ändamål.

Camping och ställplats

I Borås finns två platser för camping och ställplatser: Borås Camping Saltemad, som ligger intill Viskan nära Knalleland, och Övre Brodal som ligger mitt i centrum, nära motorvägen.

Enligt allemansrätten får du campa en natt i naturen eller skogen utan att fråga markägaren, men undvik att slå upp tält alltför nära andra hus.

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är det inte tillåtet att campa med tält, husvagn eller husbil på offentliga platser som friluftsområden, naturreservat eller badplatser. Parkeringar till dessa områden får inte heller användas som ställplatser.

Uppföra något i naturen

Om du planerar att bygga något i naturen, som en grillplats, en bänk, ett cykelhinder eller en fiskebrygga, behöver du först få tillstånd från markägaren. Detta gäller både för privata markägare och för kommunen eller staten. För mark som ägs av Borås stad kan du kontakta Mark- och exploateringsavdelningen.

För vissa projekt, som att bygga en brygga, kan det också krävas bygglov från Bygglovsavdelningen, samt tillstånd från Miljöförvaltningen i Borås för att få strandskyddsdispens.

Båtar och bryggor, bad, vattenskoter och vattenskidåkning

Fritidsbåtar och vattenskidåkning

Du får paddla och köra båt på de flesta sjöar och vattendrag i Borås, men enligt Sjölagen måste du visa hänsyn och ta ansvar för att din båt är sjövärdig och att du kör på ett säkert sätt.

Aktiviteter som vattenskidor är inte tillåtna om de stör andra människor eller djurlivet, till exempel genom att orsaka buller eller höga vågor som kan skada fåglar eller störa boende i närheten. Vissa områden kan också vara skyddade för att bevara naturen och där är det inte tillåtet att köra snabbt.

På vissa sjöar, som Öresjö, är det inte tillåtet att använda 2-taktsmotorer eftersom sjön är en viktig dricksvattentäkt för Borås stad. Detta gäller också för andra sjöar som ligger nära Öresjön och ingår i dess skyddszon.

Båt och brygga

Enligt allemansrätten får du lov att tillfälligt lägga till vid annans brygga, så länge du inte stör ägaren till bryggan. Om ägaren kommer och själv ska använda bryggan behöver du lämna din plats.

Lägga båt på annans mark

Om du vill lägga en båt på annans mark behöver du först fråga markägaren, oavsett om det är en privat markägare eller om det är kommunen/staten som äger marken.

Vattenskoter

Enligt vattenskoterförordningen är det inte tillåtet att köra vattenskoter i någon sjö eller å i Borås. Vattenskoterkörning är endast tillåten i havet och i farleder i de större sjöarna i Sverige.

Bad enligt allemansrätten

I Borås finns över 1 000 sjöar/tjärnar. Enligt allemansrätten får du bada överallt i naturen. Tänk dock på att parkera så att du inte är i vägen.

Badvattenprover visar att det inte är lämpligt att bada i Viskan i centrala Borås eller i sjöarna utmed motorvägen: Ramnasjön, Hultasjön och Glasögonsjöarna.

Badplatser i Borås

Bad från annans brygga

Enligt allemansrätten har du rätt att bada från annans brygga om den ligger utanför ägarens så kallade hemfridszon, det vill säga om bryggan inte ligger i direkt anslutning till ägarens trädgård/tomt.

Följande text är hämtad från skriften ”Allemansrätten – vad säger lagen?”: "En tomt i lagens mening är vidsträckt omkring bostadshus, men betydligt mindre runt ekonomibyggnader, båthus och badhus. Den förekommer knappast alls vid till exempel ängslador. Tomt finns vidare i princip bara kring byggnader. Markägaren kan normalt inte räkna med skydd för området vid badbryggor, trampoliner etc., än mindre för en badplats som saknar sådana anordningar men som han vill anse som sin privata. Det är inget hinder att hoppa i vattnet t. ex. från annans badbrygga om den inte för tillfället används av ägaren eller hans familj. Ligger han och solar sig där bör han däremot få vara ifred."

Hela dokumentet "Allemansrätten - vad säger lagen?" kan du läsa här: Allemansrätten - vad säger lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vett och allemansrätt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender