Meny

Meny

Enstaka kurser

Kommande kurs

Projektledning

Börjar vecka 9 och pågår fram till vecka 13.

Lär dig mer om skapa, leda och koordinera projekt i olika typer av organisationer och sammanhang inom privat, offentlig och ideell sektor.
Kursen ges inom ramen för utbildningen Teknisk textiltekniker.

Kursen leds av Stephan Eberdal och Hugo Jörgenssen från Teameralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Viss kurslitteratur är obligatorisk och kommer att finnas att köpa vid kursstart.

Kursupplägg

Du har 15 timmars lektiontid per vecka.
Vecka 9-13: tisdagar 8.30 - 16.30
Vecka 9 & 13: onsdag 8.30 - 16.30
Vecka 10-12: torsdagar 8.30 - 16.30

För mer information, kontakta:
Bengt Brandt, utbildningsledare
E-post: Bengt.Brandt@boras.se
Mobil 0734-32 74 30

Kursens innehåll

Du tränas i att kunna samarbeta i och att leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade.
Utbildningen fokuserar på kopplingen mellan modeller, verktyg och analyser, samt grupprocesser, ledarskap och innovation.

Detta lär du dig:

 • traditionell projektmetodik och modeller för hantering och utveckling av kunskap inom projekt
 • att skapa, leda och koordinera projekt
 • skillnader i projekt mellan privata, offentliga och ideella verksamheter
 • samarbete och ledning i projektgrupper med multipla kompetenser
 • verktyg för grupprocesser, ledarskap och innovation

Efter genomgången kurs ska du ha färdighet i att:

 • beskriva traditionell projektmetodik och modeller för hantering och utveckling av kunskap inom projekt
 • beskriva hur att skapa, leda och koordinera projekt
 • beskriva skillnader i projekt mellan privata, offentliga och ideella verksamheter
 • beskriva samarbete och ledning i projektgrupper med multipla kompetenser
 • beskriva verktyg för grupprocesser, ledarskap och innovation

Efter genomgången kurs ska ska du ha kompetens för att:

 • tillämpa traditionell projektmetodik och modeller för hantering och utveckling av kunskap inom projekt
 • utveckla färdigheter och kunskaper i att skapa, leda och koordinera projekt
 • använda och utveckla skillnader i projekt mellan privata, offentliga och ideella verksamheter
 • tillämpa samarbete och ledning i projektgrupper med multipla kompetenser
 • tillämpa verktyg för grupprocesser, ledarskap och innovation

Utbildningsbevis och kursintyg för dig som studerar enstaka kurs

Vill du ha utbildningsbevis för kursen måste du gå upp på tentamen. På utbildningsbeviset står ditt betyg för kursen, dvs VG, G eller IG. För varje kurs finns det ett ordinarie tentamenstillfälle och vid behov två omtentamenstillfällen. Har du på tentamen fått IG har du rätt att tentera om. Om du vid andra tentamenstillfälle får IG så står det på utbildningsbeviset. Om du väljer att inte gå upp på tentamen, eller av någon anledning begär kursintyg, får du ett intyg där det framgår att du gått kursen men inte blivit bedömd av skolan.

Pågående kurs

Digital business

Börjar 22 januari och pågår fram till 7 mars.

 

Är du digitalt närvarande?
Lär dig förstå sökoptimering, Google analytics och lär dig göra en kampanj i Google adwords och Facebook.
Daniel Palmqvist och hans kollegor från High end media group berättar hur i denna kurs vid Borås yrkeshögskola.
Ta chansen att läsa kursen Digital business våren 2018.

Detta lär du dig

 • att kunna redogöra för och förstå nyttan med olika digitala marknadsföringsåtgärder
 • att förstå vikten av sökmotoroptimering och hur man arbetar strategiskt med detta
 • att förstå hur sökmotorer fungerar och vad de lägger vikt vid
 • att kunna förstå och tolka värden i Google Adwords
 • att kunna sätta upp en kampanj i Google Adwords
 • att ha kunskap om mätteknik, mätvärde och kunna sätta målvärde (KPI) för en webbplats
 • att kunna förstå grunderna i Facebook-annonsering
 • att kunna analysera och tolka rapporter och mätvärde ur Google Analytics
 • att kunna ge förslag på förbättringar för att öka affärsnyttan på en webbplats


Läs mer om kursens innehåll och upplägg här.


Enstaka kurser 2018

Textil

Kurs

Kursbeskrivning

Startdatum-
Slutdatum

Sök senast

CSR


Lär dig mer om företagens CSR arbete, hur man integrerar detta i verksamheten, samhällets och arbetslivets miljöpåverkan och den miljöpåverkan tekoprodukter kan ha och hur dessa kan påverkas.

2018-08-20
2018-09-21

15 juni

Mönster-konstruktion och gradering 2

Påbyggnadskurs, del 2 ger ytterligare fördjupade kunskaper i datoriserad mönsterkonstruktion/ gradering genom tillämpning av Lectras avancerade moduler Modaris Expert, 3D och teknisk design.

2017-11-13 -
2018-01-25

Ej sökbar

Produktions-skiss

Lär dig mer om digital bearbetning och design av skisser i olika på marknaden förekommande programvaror (främst Illustrator).

2017-10-05 - 2018-02-01

Ej sökbar

 

Materiallära

Lär dig mer om materials egenskaper, framställning, förädling, egenskaper, skötsel, textilfibrers klassificering och tillverkning samt miljöpåverkan.

2017-09-20 - 2018-06-13

Ej sökbar

 
 

Enstaka kurser 2018

Digital handel och marknadsföring


Kurs

Ansök

Startdatum-
Slutdatum

Sök senast

Digital BusinessLär dig förstå sökoptimering, Google analytics och lär dig göra en kampanj i Google adwords och Facebook.

18-01-22 -
18-03-07

Ej sökbar

Projektledning och projektmetodik

 

Lär dig mer om "Utveckling av grupp och ledare, UGL" Kursen tar bland annat upp den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer.

17-11-29 -
18-01-19

Ej sökbar

Digital engagement

 


Lär dig mer om relationen mellan mediala, grafiska och tekniska lösningar hos marknaden. Med den kunskapen kan du skapa rätt digitala förutsättningar, genom team-arbete med webbutvecklare, och nå affärsavslut.

17-10-25 -
17-11-24

Ej sökbar

 

Enstaka kurser 2018

Teknik och produktion

Kurs

Kursbeskrivning

Startdatum-
Slutdatum

Sök senast

Projektledning
Gör en webbansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lär dig mer om skapa, leda och koordinera projekt i olika typer av organisationer och sammanhang inom privat, offentlig och ideell sektor.
Du tränas i att kunna samarbeta i och att leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade.
Utbildningen fokuserar på kopplingen mellan modeller, verktyg och analyser, samt grupprocesser, ledarskap och innovation.

Vecka 9-13

Sen ansökan

Du antas i den ordning du skickar in din ansökan.

 
 

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2017-09-28 15.39
Senast ändrad: 2018-02-19 08.37

Dela sidan: Enstaka kurser

g q n C

p

Kontakt