Meny

Meny

Enstaka kurser

Kommande kurs

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pågår mellan 20 augusti och 2 september

Lär dig mer om företagens CSR-arbete, hur man integrerar detta i verksamheten, samhällets och arbetslivets miljöpåverkan och den miljöpåverkan tekoprodukter kan ha och hur dessa kan påverkas.

Kontakt för mer information:

Marie Sögaard, utbildningsledare
E-post: marie.sogaard@boras.se

Utbildningsbevis och kursintyg

Vill du ha utbildningsbevis för kursen måste du gå upp på tentamen. På utbildningsbeviset står ditt betyg för kursen (VG, G eller IG). För varje kurs finns det ett ordinarie tentamenstillfälle och vid behov två omtentamenstillfällen. Har du på tentamen fått IG har du rätt att tentera om. Om du vid andra tentamenstillfälle får IG så står det på utbildningsbeviset. Om du väljer att inte gå upp på tentamen, eller av någon anledning begär kursintyg, får du ett intyg där det framgår att du gått kursen men inte blivit bedömd av skolan.

Pågående kurs

Digital Consumer Relations

Ansökan ärt stängd.
Pågår mellan 9 april och 1 juni.
Kursen motsvarar 40 yrkeshögskolepoäng.

Kontakt för mer information:

Henrik G Koskela, utbildningsledare
E-post: georg.koskela@boras.se

Kursens Innehåll

Kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter i att hantera den digitala säljprocessen på ett kundorienterat och resurseffektivt sätt. Med utgångspunkt i den digitala butiken fokuserar kursen på funktioner och anpassningar av en webshop.

Vi kommer att arbeta med kundkommunikation och kundbeteende genom hela köpresan, från att titta på besökskällor fram till avslut. Utifrån analys av beteende kommer vi arbeta med att anpassa och optimera själva e-butiken för att uppnå ökad handel. Dessutom ska den studerande få kunskaper i hur man skapar merförsäljning och mervärde.

Läs mer om kursen Digital Consumer Relations.

Så här söker du

För att kunna söka måste du registrera ett studerandekonto i webbtjänsten Alvis. Det gör du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Direkt när du har registrerat dig kan du söka den önskade kursen genom att söka i kurskatalogen.
Tänk på att bifoga ditt gymnasiebetyg. Har du dessutom yrkeserfarenhet från handels- eller ekonomiområdet är det ett extra plus i ansökan. Bifoga arbetsgivarintyg. Även om du inte har dina dokument framme när du ansöker kan du komplettera senare, dock senast sista ansökningsdag.

Enstaka kurser 2018

Textil

Kurs

Kursbeskrivning

Startdatum-
Slutdatum

Sök senast

CSR


Lär dig mer om företagens CSR arbete, hur man integrerar detta i verksamheten, samhällets och arbetslivets miljöpåverkan och den miljöpåverkan tekoprodukter kan ha och hur dessa kan påverkas.

2018-08-20
2018-09-21

15 juni

Mönster-konstruktion och gradering 2

Påbyggnadskurs, del 2 ger ytterligare fördjupade kunskaper i datoriserad mönsterkonstruktion/ gradering genom tillämpning av Lectras avancerade moduler Modaris Expert, 3D och teknisk design.

Avslutad


Produktions-skiss

Lär dig mer om digital bearbetning och design av skisser i olika på marknaden förekommande programvaror (främst Illustrator).

Avslutad


 

Materiallära

Lär dig mer om materials egenskaper, framställning, förädling, egenskaper, skötsel, textilfibrers klassificering och tillverkning samt miljöpåverkan.

Avslutad


 
 

Enstaka kurser

 

Kurs

Kursbeskrivning

YH-poäng

Start &
Slutdatum

Digital Consumer Relations

Gör en webbansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter genomförd kurs förväntas den studerande kunna
Utveckla och göra e-butiken säljande genom givna förutsättningar
Förstå den nya köpprocessen ur konsumentperspektiv
Redogöra för kundresan genom den digitala butiken

40

Kommande

Digital business

Lär dig förstå sökoptimering, Google analytics och lär dig göra en kampanj i Google adwords och Facebook.


Avslutad

Projektledning och projektmetodik inom digitalisering och handel


Lär dig VAD – planera och strukturera med syfte att projektleda (agilt och projektledning)
Lär dig HUR – strukturera projekt med hänsyn till mänskliga egenskaper kopplade till projekt

35

Avslutad

Digital engagement

 


Dagens digitala lösningar består av många delar och det är inte lätt att gå en optimal helhet alla gånger. Johan Bengtsson, digital strateg på kommunikationsbyrån Brainforest håller i kursen.


Avslutad

 
 

Enstaka kurser 2018

Teknik och produktion

Kurs

Kursbeskrivning

Startdatum-
Slutdatum

Sök senast

Projektledning
Gör en webbansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lär dig mer om skapa, leda och koordinera projekt i olika typer av organisationer och sammanhang inom privat, offentlig och ideell sektor.
Du tränas i att kunna samarbeta i och att leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade.
Utbildningen fokuserar på kopplingen mellan modeller, verktyg och analyser, samt grupprocesser, ledarskap och innovation.

Avslutad

 
 
 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-02 11.22

Uppdaterad av:

Dela sidan: Enstaka kurser

g q n C

p

Kontakt