Meny

Meny

Enstaka kurser

För tillfället finns inga sökbara kurser i yrkeshögskolans regi.

Behörighet

Tänk på att det är samma antagningskrav till de enstaka kurserna som till utbildningarna.
Men du kan också söka om du anser att du har reell kompetens, som betyder att du genom arbetslivs- eller livserfarenhet har en kompetens som motsvarar den kurs som anges.
Här hittar du mer information om reell kompetens.

Detta gäller alla enstaka kurser vid Borås yrkeshögskola.

Utbildningsbevis och kursintyg

Vill du ha utbildningsbevis för kursen måste du gå upp på tentamen. På utbildningsbeviset står ditt betyg för kursen (VG, G eller IG). För varje kurs finns det ett ordinarie tentamenstillfälle och vid behov två omtentamenstillfällen. Har du på tentamen fått IG har du rätt att tentera om. Om du vid andra tentamenstillfälle får IG så står det på utbildningsbeviset. Om du väljer att inte gå upp på tentamen, eller av någon anledning begär kursintyg, får du ett intyg där det framgår att du gått kursen men inte blivit bedömd av skolan.

Enstaka kurser

Textil

Kurs

Kursbeskrivning

YH-poäng

Startdatum-
Slutdatum

Sök senast

CSR

Kursen ger kunskap om företagens CSR arbete, hur du integrerar detta i verksamheten, samhällets samt arbetslivets miljöpåverkan och den miljöpåverkan tekoprodukter kan ha och hur dessa kan påverkas.

10


Avslutad.

Konfektionsteknik 1

Kursen ger kunskap i olika sömnadstekniska lösningar och hur du använder specialmaskiner, sömmar och maskininställningar till olika plagg. Kursen behandlar även hur du åtgärdar passformsproblem.

30


Avslutad.

Produktions-
skiss

Kursen ger grundläggande och fördjupade kunskaper i digital bearbetning och design av skisser i olika på marknaden förekommande programvaror (främst Illustrator).

20

2018-10-01
2019-03-22

Avslutad.

Mönster-konstruktion
och gradering 1

Kursen ger grundläggande kunskaper i datoriserad mönsterkonstruktion och gradering (CAD). Kursen ger även grundläggande kunskaper i måttabeller för konfektionsstorlekar och olika plaggtyper.Avslutad.

Mönster-konstruktion
och gradering 2

Kursen ger grundläggande och fördjupade kunskaper i datoriserad mönsterkonstruktion och gradering (CAD) samt kunskaper i att framställa måttabeller. Kursen ger kunskap i passformsarbete med 3D-teknik.


2018-12-03
2019-05-31

Avslutad.

 

Materiallära

Kursen ger kunskaper om materials egenskaper, framställning, förädling, egenskaper, skötsel, textilfibrers klassificering och tillverkning samt miljöpåverkan. Textila begrepp på svenska och engelska ingår.

25


Avslutad.


Handel och kommunikation

Kurs

Kursbeskrivning

YH-poäng

Start &
Slutdatum

Sök senast

Projektledning och projektmetodik inom digitalisering och handel

Lär dig VAD – planera och strukturera med syfte att projektleda (agilt och projektledning)
Lär dig HUR – strukturera projekt med hänsyn till mänskliga egenskaper kopplade till projekt

35

18-11-26

Avslutad.

Digital Consumer Relations

Efter genomförd kurs förväntas den studerande kunna utveckla och göra e-butiken säljande genom givna förutsättningar
Förstå den nya köpprocessen ur konsumentperspektiv
Redogöra för kundresan genom den digitala butiken.

40


Avslutad.

Digital business

Lär dig förstå sökoptimering, Google analytics och lär dig göra en kampanj i Google adwords och Facebook.

35


Avslutad.


Digital engagement

Dagens digitala lösningar består av många delar och det är inte lätt att gå en optimal helhet alla gånger.

25


Avslutad.Stödpedagog

Kurs

Kursbeskrivning

YH-poäng

Startdatum-
Slutdatum

Sök senast

Dokumentation och kvalitetssäkring

Kursen ger kunskap om hur du beskriver och dokumenterar personuppgifter på ett för individen respektfullt sätt. Kursen ska ge fördjupade kunskaper om hur man planerar, genomför, rapporterar, dokumenterar och utvärderar arbetsuppgifter enligt lagstiftningen och veta hur du implementerar LSS-lagens värderingar och intentioner i verksamheten.

15

2019-01-14
2019-02-19

Avslutad.

Arbetsplatsen och yrkesutveckling

Kursen ger insikt i begreppet kvalitet och vad det innebär att arbeta utifrån evidensbaserad praktik. Du får insikt i betydelsen av introduktion av nyanställda och studerande.

Kursen ska ge kunskaper i yrkes och kvalitetsutveckling som kan innebära att kunna formulera uppföljningsbara verksamhetsmål, att kunna följa upp egna insatsen, individuellt och tillsammans med andra och att förstå betydelsen av att alla deltar i förbättrings- och utvecklingsarbete.

Kursen ska ge kunskaper i aktuell lagstiftning och om hur stödinsatser organiseras.

30

2019-01-21
2019-05-13

Avslutad.


INTRESSERAD? Mejla oss för att få veta mer.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-06-27 10.33

Uppdaterad av:

Dela sidan: Enstaka kurser

g q n C

p

Kontakt