Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Kravställande IT-projektledning

En utbildning som i första hand vänder sig till dig som är yrkesverksam på beställarsidan och vill vidareutveckla dig till projektledare inom IT.

Du lär dig att ta fram kundanpassade systemlösningar för kund och hur du ska driva förstudier och projekt enligt projektmodell och kvalitetskrav.

Utbildningen till Kravställande IT-projektledare passar dig som är vill ta ansvar och driva projekt. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

Sök till Kravställande IT-projektledning

 • Ansökan öppnar 1 februari och stänger 14 april.
 • Start: 29 april 2024.
Sök till Kravställande IT-projektledningÖppnas i nytt fönster.

Kortfakta om utbildningen

 • Poäng: 80 YH-poäng.
 • Längd: 8 månader (32 veckor).
 • Studietakt: Halvtid 50 %.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Examen: Utbildningsbevis.

Kontakt

Utbildningsledare Lars Einarsson Mansén, 0734-32 72 03
E-post: lars.einarssonmansen@boras.se

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Utbildningen ger dig kompetens att verka som projektledare inom IT på företag som är kunder till IT-konsulter.

Tre former av föreläsningar

Vi kommer erbjuda föreläsningarna:

 • Vid egen dator
  eller
 • Se inspelad föreläsning på annan tid då det lämpar sig bättre.

Mellan föreläsningarna följer du studierna på lärplattformen där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och allt annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa sin egen studieplan.

Lärare och konsulter

Lärare finns tillgänglig via telefon/live via länk för handledning och uppföljning av studierna samt av examinationsuppgifterna. Läraren följer kontinuerligt upp undervisningen för att säkerställa att du följer din individuella studieplan.

Tenta och examination

Examinationsuppgifter kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplat till teori samt genom projektuppgifter.

Utbildningens innehåll

 • Projektledning, 20 YH-poäng
 • Agil projektmetod, 15 YH-poäng
 • Kravställning, 10 YH-poäng
 • IT-projektledning, 35 YH-poäng

Kurserna i utbildningen bygger på de föregående. I kursen Projektledning lär du dig grunderna i projektledning. Du får insikt om de moment som krävs för att kunna leda ett projekt från början till slut. I denna kurs ingår kursmomentet Ledarskap och grupputveckling som bygger på interaktion med andra.

Kursen Agil projektmetod tar upp den projektmetodik som är vanligast inom IT-projekt.

Den tredje kursen Kravställning har vi valt att lägga som en separat kurs för vi vet att en rätt gjord kravanalys är avgörande för ett projekts framgång.

I den sista kursen, IT-projektledning, arbetar du med ett verklighetsbaserat IT-projekt där du får pröva de kunskaper och färdigheter som getts i de tidigare kurserna. Projektet kommer att ske steg för steg där teori, arbete i projektet och reflektion kommer att varvas. Läraren följer din utveckling under hela kursen och även bedömningen sker under projektets gång.

Utbildning på halvtid

Denna utbildning kommer att ske på 50% studietakt.

Bild med texten Varför inte satsa på kompetens

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet Länk till annan webbplats..
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats..

Särskilda förkunskaper

Relevant arbetslivserfarenhet att du under 12 månader arbetat med antingen projektledning generellt, processutveckling i verksamhet, programmering eller leverans till beställare.
Du ska i samband med ansökan uppvisa ett tjänstgöringsintyg att du har arbetslivserfarenhet.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Urval

Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker urval bland behöriga sökande. Urvalskriterierna kommer att vara baserade på yrkeserfarenhet.

Betyg och examensbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter avslutad utbildning.


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Kravställande IT-projektledning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol