Borås Stads logotyp
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida

Meny

Meny

Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Behörighet till yrkeshögskolan

För att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning behöver du uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Det innebär att du:

  1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Studenter i korridor på Borås yrkeshögskola


På Studentum kan du räkna ut dina gymnasiepoängbetygsmedelvärde eller meritvärde oavsett när du gick i gymnasiet.
Här är länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11)

För att få grundläggande behörighet måste du ha en gymnasieexamen med minst betyg E i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1a, 1b eller 1c.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet från 2010 eller senare

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg från ett fullständigt program. Det krävs dessutom att du har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng samt att du har lägst betyget Godkänt i Svenska A/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A eller motsvarande Vux12-kurser.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet 1997-2010

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg med lägst betyget Godkänt i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt gymnasiebetyg. Du måste också ha godkänt betyg i de flesta kärnämnena. Gymnasiepoängen för ett fullständigt slutbetyg kan variera beroende på vilket program som du läst.

För dig med avgångsbetyg före 1997

Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig minst tvåårig linje eller specialkurs, har grundläggande behörighet om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller för betyget i engelska krävs ett visst betyg för att bli grundläggande behörig.

Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

För dig som inte uppfyller kraven senast 1 juli 2020

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 skärps kraven så att du måste ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 samt Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande äldre kurs/ämne).

Mellanårsbetyg

Du som gick ut gymnasiet under perioden 1995 till 1996 fick avgångsbetyg med sifferbetyg, där alla kurser som ingår i ett ämne finns med. För de här betygen gäller samma regler för grundläggande behörighet som avgångsbetyg med ämnen som beskrivs här ovanför. Du behöver inte ha något visst betyg i Svenska B och Engelska A i ditt avgångsbetyg för att bli behörig.
Har du gått ett mellanårsprogram får du tillgodoräkna dig meritpoäng. Läs mer under rubriken ”Mellanårsbetyg” här i vänsterspalten. Observera att alla som gick ut gymnasiet under perioden inte har avgångsbetyg från mellanårsprogram. Meritpoäng gäller endast för dig som har avgångsbetyg från mellanårsprogram.

Läs mer om behörighet och urval

Vill du läsa mer om behörighet, urval och antagning för yrkeshögskoleutbildning?
Läs mer på information från myh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-10-02 15.56

Uppdaterad av:

Dela sidan: Behörighet till yrkeshögskolan

g q n C