Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Behörighet till yrkeshögskolan

För att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning behöver du uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Det innebär att du uppfyller något av fyra krav:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Studenter i korridor på Borås yrkeshögskola

På Studentum kan du räkna ut dina gymnasiepoängbetygsmedelvärde eller meritvärde oavsett när du gick i gymnasiet.

Snittbetyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig med examen från gymnasieskolan 2011 eller senare

För att få grundläggande behörighet måste du ha en gymnasieexamen med minst betyg E i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1a, 1b eller 1c.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet från 2010 eller senare

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg från ett fullständigt program. Det krävs dessutom att du har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng samt att du har lägst betyget Godkänt i Svenska A/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A eller motsvarande kurser på vuxenutbildningen sedan 2012.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet 1997-2010

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg med lägst betyget Godkänt i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt gymnasiebetyg. Du måste också ha godkänt betyg i de flesta kärnämnena. Gymnasiepoängen för ett fullständigt slutbetyg kan variera beroende på vilket program som du läst.

För dig med avgångsbetyg före 1997

Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig minst tvåårig linje eller specialkurs, har grundläggande behörighet om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller för betyget i engelska krävs ett visst betyg för att bli grundläggande behörig.

Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

Mellanårsbetyg, gymnasiebetyg 1995-96

Du som gick ut gymnasiet under perioden 1995 till 1996 fick avgångsbetyg med sifferbetyg, där alla kurser som ingår i ett ämne finns med. För de här betygen gäller samma regler för grundläggande behörighet som avgångsbetyg med ämnen som beskrivs här ovanför. Du behöver inte ha något visst betyg i Svenska B och Engelska A i ditt avgångsbetyg för att bli behörig.
Har du gått ett mellanårsprogram får du tillgodoräkna dig meritpoäng. Observera att alla som gick ut gymnasiet under perioden inte har avgångsbetyg från mellanårsprogram. Meritpoäng gäller endast för dig som har avgångsbetyg från mellanårsprogram.

Utländska betyg eller examen från ett annat land?

Om du har en utländsk utbildning, och vill styrka din behörighet genom denna, ska du få dina betyg översatta (vidimerade) innan du skickar in din ansökan till oss. Gör detta i god tid eftersom det kan ta några månader att få det klart.

Är du osäker på vad din utbildning kan till översättas på svenska?
Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Läs mer om behörighet och urval

Vill du läsa mer om behörighet, urval och antagning för yrkeshögskoleutbildning?
Läs mer på information från myh.se (Myndigheten för Yrkeshögskolan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Behörighet till yrkeshögskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol