Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Studera på yrkeshögskola

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning som vänder sig till studenter med gymnasiekompetens eller som har motsvarande yrkeslivserfarenhet (så kallad reell kompetens).
En YH-utbildning är till för dig som vill utbilda dig direkt till ett yrke och få kontakt med arbetsmarknaden redan under utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet på Myndigheten för Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De specifika behörighetskraven hittar du under respektive utbildning.

Vad är speciellt med en yrkeshögskola?

Som namnet säger ligger vårt fokus på att vi ska utbilda dig till ett yrke, inte ge dig en allmän Utbildningarna anpassas efter den regionala arbetsmarknadens behov. Av samma skäl tar vi regelbundet bort de utbildningar där marknaden är mättad. Yrkeshögskolans utbildningar blir på så sätt skräddarsydda till arbetslivets behov.

Utbildningarnas längd och poängsystem

Längden anges i YH-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 yh-poäng ett års heltidsstudier och så vidare.

Tabell som visar olika skolformer på Qualification Framework-skalan

Bilden här visar hur olika utbildningar placerar sig på SeQF-skalan. Bilden kommer från Myndigheten för Yrkeshögskola.

SeQF och EQF

Yrkeshögskolan är eftergymnasial och våra utbildningar leder alltid till en yrkeshögskoleexamen på nivå SeQF 5. Men vad betyder det?

För att kunna jämföra nivån på utbildningar inom Sverige och mellan länder har skolorna enats om ett gemensamt QF, Qualification Framework. Bokstäverna före QF anger landet men siffrorna betyder desamma oavsett land. Det gör att du kan förklara för en arbetsgivare vilken nivå på kunskap som du har, oavsett var i världen du kommer.

I Sverige heter det SeQF, och alla våra skolor indelade i detta system. Alla yrkeshögskolor som är 1.5 tilll 2 år långa ger dig som studerande en examen på nivå SeQF 5. Det motsvarar det fjärde året i den gamla gymnasieskolan, men är högre än det fjärde år som vissa gymnasieelever får läsa idag. Det är dock ett steg lägre än högskoleexamen och kandidatexamen.

Den gemensamma europeiska referensramen för kvalifikationer heter EQF (European Qualification Framework). Ungefär 40 europeiska länder är anslutna till den idag. Även många länder utanför Europa använder EQF. Det gör att du kan visa att du har en viss nivå enligt SeQF och "översätta" din kvalifikation för arbetsgivare i andra länder.

Läs mer om SeQF här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om EQF här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studera på yrkeshögskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol