Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar om förskoleplats

På den här sidan hittar du svar på många vanliga frågor som gäller förskoleplats. Titta gärna igenom frågorna och se om du hittar vad du söker. Gör du inte det är du välkommen att kontakta en av förskolans samordnare.

Kö och placering

När kan jag ansöka om plats för mitt barn?

Ansökan kan göras så fort du vet ungefär när du vill att ditt barn ska börja i förskolan, men senast fyra månader innan barnet behöver en plats.

Spelar det roll hur länge jag har köat?

Nej, eftersom kön är uppbyggd efter barnens födelsedatum. Det betyder att äldre barn hamnar högre upp i kön. Det enda du behöver tänka på är att det kan dröja fyra månader innan du får ett erbjudande om plats.

När får jag besked om plats?

Du får besked så snart som möjligt, men senast en månad före placeringsdatum.

Kan jag tacka nej till en erbjuden plats?

Ja. Du kan tacka nej till erbjuden plats och välja att stå kvar i kön. Om du tackar nej till ett erbjudande upphör platsgarantin att gälla, även om du står kvar i kön. Om det inte längre är aktuellt med en plats, kan du tacka nej och blir då struken ur kön.

Har man syskonförtur mellan kommunal förskola och friförskola?

Nej, det gäller endast inom kommunal verksamhet.

Hur lång är inskolningstiden för mitt barn på förskolan?

Tiden för inskolning varierar, vanligen mellan 3-14 dagar. Respektive förskola eller rektor beslutar om inskolningsperioden. Kontakta din förskola för besked.

Får man ha placering på två förskolor i Borås Stad?

Nej.

Avgift

Vad är kostnaden för en plats på förskola?

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomster, på anmält omsorgsbehov samt barnets ålder och antal barn i hushållet.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Måste jag lämna mina inkomstuppgifter?

Ja, annars får du betala du enligt högsta avgiftsintervall.

Hur betalas avgiften?

Fakturan för innevarande månad skickas ut omkring den 20:e i varje månad. Vill du betala din barnomsorgsavgift via autogiro, kontakta Redovisningen för information och beställning av blankett, telefon 033-35 72 21 eller 033-35 71 16. Önskar du E-faktura, kontakta din bank.

Får man reducerad avgift under inskolningstiden?

Nej, ordinarie avgift gäller från och med första placeringsdagen.

Måste jag betala när barnet har ledigt, till exempel på sommaren?

Ja, avgiften betalas 12 månader om året oavsett om ditt barn är på förskolan eller inte.

Jag har blivit sammanboende och personen är inte barnets förälder. Måste jag anmäla ändrad inkomst?

Ja, det är vårdnadshavares skyldighet att göra det. Det görs enklast via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets aktuella bruttoinkomst under året, oavsett om barnen är gemensamma.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har separerat och barnet bor växelvis hos vardera föräldern. Hur blir det med vår avgift?

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av omsorg, har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll samt varje vårdnadshavares anmälda omsorgsbehov. Om en förälder inte längre behöver plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften kan dock aldrig bli mer än maxtaxan.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Mitt barn fyller tre år och har allmän förskola. Vad händer med avgiften?

Från och med höstterminen det året ditt barn fyller tre år reduceras avgiften. Är barnet placerat 15 timmar per vecka (525 timmar per år) och följer grundskolans läsårstider är förskolan avgiftsfri. Vid behov av placering under lov- och studiedagar, så kallad lovplacering, debiteras du enligt lovtaxa. Debitering sker terminsvis.

Vistelsetid

Jag är föräldraledig två dagar och arbetar tre dagar i veckan. Kan jag lämna mitt barn på förskolan hela veckan?

Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete. Antingen gäller 15 timmar i veckan för föräldraledighet eller schema baserat på arbetstiden.

Jag har blivit beviljad graviditetspenning, har jag rätt att lämna mitt barn på förskolan?

Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Får man lämna sitt barn på förskola när någon i familjen har semester eller är ledig?

Nej, semester och ledighet berättigar inte till barnomsorg.

Jag har blivit arbetslös. Har jag rätt att lämna mitt barn på förskolan?

Barn som är inskrivna på förskola, i åldern 1-5 år, har rätt att behålla sin plats 15 timmar per vecka. Schemaändring och eventuell ändring av inkomst uppdateras i vår e-tjänst.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mitt barn ska gå ner till 15 timmar per vecka på förskolan. Får jag välja tiderna?

Det finns tre olika alternativ:

  • tre timmar på för- eller eftermiddag fem dagar i veckan (lunch ingår inte).
  • fem timmar tre dagar i veckan (lunch ingår).
  • sex timmar på fem dagar under två veckor (2 dagar ena veckan, 3 dagar andra veckan. Lunch ingår).

Dagar och tider beslutas i samråd med förskolans rektor.

Jag arbetar kvällar och nätter. Hur mycket får jag lämna mitt barn på förskolan?

Det är förälderns behov som styr. Schema skrivs i samråd med personal eller rektor.

Jag är sjukskriven. Får jag lämna mitt barn på förskolan och i så fall hur många timmar?

Det är förälderns behov som styr. Schema skrivs i samråd med personal eller rektor.

Jag är hemma och vårdar mitt sjuka barn. Får jag lämna mitt andra barn på förskolan?

Ja, du får lämna det friska barnet enligt ordinarie schema. Vid särskilda omständigheter som sjukhusvistelse eller liknande, får du lämna efter behov.

Jag är studerande. Hur många timmar jag får lämna mitt barn på förskolan?

Du får lämna ditt barn den tid som krävs för din studietid samt restid.

Jag ska gå på friskvård före eller direkt efter arbetet. Får mitt barn vara på förskolan då?

Nej, endast om friskvården ingår i arbetstiden.

Jag arbetar två heldagar i veckan. Får jag lämna tre timmar resten av dagarna i veckan på förskolan?

Om snittiden per vecka understiger 15 timmar, eller 60 timmar på fyra veckor, kan du öka vistelsetiden upp till 15 timmar i snitt per vecka.

Jag tar ut föräldrapenning. Får jag lämna det barn jag tar ut ersättning för på förskolan 15 timmar per vecka?

Nej, du får inte lämna det barn du tar ut föräldrapenning för, oavsett ålder på barnet. Du får lämna ditt barn 15 timmar per vecka om du tar ut ersättning på lägstanivå.

Jag arbetar på ett bemanningsföretag. Hur mycket får jag lämna mitt barn på förskolan?

Du får lämna ditt barn de tider som du är i arbete.

Uppsägning och frånvaro

Min sexåring ska börja förskoleklass till hösten. Ska platsen på förskolan sägas upp?

Nej. Den avslutas automatiskt sista juli, eller i samband med sommarlovet för de barn som går 15 timmar utan avgift. Om du behöver plats på fritidshem så ansöker du om detta via vår e-tjänst för förskola och fritidshem.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mitt barn kommer att vara frånvarande en längre tid. Får jag behålla platsen?

Platsen får behållas vid högst tre månaders frånvaro. Detta anmäls till Förskoleförvaltningen.

Kan jag behålla min förskoleplats om jag flyttar till en annan del av Borås?

Ja, du som förälder har rätt att välja förskola i Borås Stad.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägning av plats ska ske senast en månad (30 dagar) innan barnets placering upphör. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Avgift under uppsägningstid tas ut även om barnet fått plats i fristående förskola eller flyttat till annan kommun.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om förskoleplats

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender