Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Minoritetsspråk och modersmål

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Alla förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i syfte att utveckla förmågan att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Verksamheten ska också stärka barnens trygghet i sin identitet. Detta framgår i Läroplan för förskolan (Lpfö18). En viktig grund i modersmålsstödet är att förskolan involverar och engagerar föräldrarna i verksamhetens arbete och se föräldrarna som ett stöd och en resurs.

Kontakta rektorn på ditt barns förskola om du har frågor om modersmålsstöd. 

Introduktionsstöd

Borås Stad strävar efter att ge introduktionsstöd på barnets modersmål för nyanlända barn. Introduktionsstödet ska hjälpa barnet att förstå och orientera sig på förskolan. Det ska också vara en hjälp till förskolepersonal och i deras vardagliga kommunikation med föräldrarna.

Nationella minoritetsspråk i förskolan

I Sverige finns det fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Den som tillhör någon av dessa minoritetsgrupper har vissa rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk .

Om du vill veta mer om dina rättigheter

Om du vill veta mer om vilka rättigheter du som tillhör en nationell minoritet har i förskolan kan du kontakta:

Jaana Isokoski, samordnare Finskt förvaltningsområde
Telefon: 0768-88 77 91
E-post: jaana.isokoski@boras.se

Lotta Didanovic Nilsson, samordnare judisk minoritet, tornedalsk minoritet, samisk minoritet
Telefon: 0768-88 37 53
E-post: lotta.didanovic.nilsson@boras.se

Kadri Redzepi, romsk minoritet
Telefon: 0734-32 82 71
E-post: kadri.redzepi@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Minoritetsspråk och modersmål

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender