Ayse Kaya, distriktssköterska

Ayse Kaya har arbetat som 21 år i Borås Stad och har specialistutbildning som distriktssköterska.

Ayse Kaya och hennes kollega Lena Broberg sitter och pratar med varandra.

Antal år i Borås Stad?

21 år

Antal år i bemanningspoolen?

8,5 år

Hur får du användning av din specialistutbildning i ditt arbete?

Specialistutbildningen har gett mig bredare perspektiv av att se hela människan, både i familjeperspektivet då det har stor betydelse för hälsan.

Jag utför dagligen avancerade bedömningar och förskriver läkemedel och förbrukningsartiklar som diabetes- och stomimaterial och en massa andra förbrukningsartiklar. Jag ordinerar vaccination och gör exempelvis bedömningar på sår och utslag och sätter in behandling. Jag hjälper kollegor dagligen med olika rekommendationer och bedömningar och förskriver läkemedel åt sjuksköterskekollegors patienter då det finns behov.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Att arbeta med människor i alla åldrar, alla fina möten och kontakter med patienter och anhöriga.

Vad är det bästa med att arbeta i just poolen?

Variationen att få arbeta på så många olika enheter som hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, socialpsykiatrin och LSS-verksamheten och ibland även skolhälsovården. Det är roligt och utvecklande. Hela Borås är vår arbetsplats med många enheter, kollegor och patienter i alla åldrar. Variationen gör att jag inte tröttnar på arbetet och bevarar arbetsglädjen. Som poolsköterska känner jag större ansvar att hela hälso- och sjukvårdsorganisationen i Borås Stad skall fungera bra. Jag försöker sprida positiv arbetsglädje, tar med mig bra och positiva saker från en arbetsplats till nästa. Som stödanvändare i dokumentationssystemen försöker jag också se över och informera om det som är nytt i systemen och om alla gemensamma rutiner som behöver följas.

Om du fick välja en sak att förbättra i ditt yrke, vad skulle det vara?

Svår fråga men det skulle nog vara utökad förskrivningsbehörighet som distriktssköterska, det skulle även höja statusen på yrket.

Vad är ditt bästa tips för att skapa en bra arbetsmiljö?

Öppen kommunikation, stötta och hjälpa varandra. Dela med sig sina kunskaper och erfarenheter. Göra roliga saker tillsammans på eller utanför arbetsplatsen.

Mitt arbete känns meningsfullt för att…

...mina insatser gör skillnad för patienterna. Genom mina bedömningar och insatser kan jag förbättra hälsan och förebygga ohälsa. Jag kan till exempel säkerställa läkemedelshanteringen, ge god nutrition och förbättra sårläkning. Genom regelbundna riskbedömningar och vidtagna åtgärder kan jag förebygga uppkomst av trycksår, fall, undernäring och dålig munhälsa. Genom regelbundna kontakter och stödjande samtal kan jag upptäcka och förebygga psykisk ohälsa.

Hur vill du locka andra att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården?

Arbetet i HSV, alltså hälso- och sjukvårdsorganisationen, är mycket självständigt och varierande. Som ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska planerar man sin dag själv, vissa dagar kan man planera in fler hembesök vissa dagar färre om man har administrativt arbete, så det är ganska fritt. Det går för det mesta att flytta fram saker som inte hinns med under dagen, med bra planering behöver man inte stressa i onödan. Som OAS (omvårdnadsansvarig sjuksköterska) skapar man goda kontakter med patienter och anhöriga, vissa patienter behöver man träffa dagligen, andra mer sällan. De flesta är glada och tacksamma när man kommer och man får mycket positiv feedback som ger energi och arbetsglädje.

Om att arbeta i Borås Stad

En man som är på väg ner i en bassäng. Han har hoppat från kanten och gör bomben (håller armarna om knäna).

Karriär och utveckling

Det är du som bestämmer vilken väg du vill gå. Men så mycket kan vi säga, att med 250 olika yrken och viljan att du ska trivas hos oss, kan vi erbjuda stora möjligheter för dig att utvecklas och variera ditt arbetsliv.

Tre lantmätare ute i naturen.

Vårt erbjudande

Hos oss anstränger vi oss för att du ska trivas på ditt jobb. Och att du kan känna dig trygg när du arbetar. Dessutom kan vi erbjuda dig en meningsfull vardag.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Dela sidan: Ayse Kaya, distriktssköterska

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol