Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolor och skolor

Här hittar du planerade eller pågående ny- eller ombyggnationer av förskolor och skolor.

 • Klossar med bokstäver

  Ny förskola, Badstrandsvägen, i Sjömarken

  En ny förskola, Badstrandsvägens förskola, ska byggas i Sjömarken. Förskolan kommer att ha nio hemvister, uppdelade för yngre och äldre barn, och med plats för totalt 120 barn.
 • Visionsskiss över hur skolan kommer se ut utifrån. Träpanel och stora fönster. Tak täckt av växter.

  Ny förskola, Äventyret, i Sparsör

  En ny förskola, Äventyrets förskola, ska byggas på Vinkelvägen i Sparsör. Förskolan kommer ha nio hemvister med plats för totalt 120 barn uppdelat för yngre och äldre barn.
 • Visonsskiss av Fredriksborgskolan.

  Ny grundskola F-9, Fredriksborgskolan, på Gässlösa

  För första gången på 28 år så bygger vi en helt ny grundskola i Borås. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås.
 • Fasaden på nuvarande Bäckängsgymnasiet.

  Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

  Bäckängsgymnasiet i centrala Borås byggs om och byggs till. Byggprojektet innebär att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan oc...
 • Ett äpple på en bok

  Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan

  Tummarpskolan består idag av tre äldre byggnader som är i behov av renovering. Lokalerna är inte ändamålsenliga för en modern skolmiljö och saknar bland annat bibliotek och lokaler för specialpedagogik. Vi bygger nu ut och om skolan för att rymm...
 • Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen.

  Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby

  Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Skolan byggs om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor.
 • Sven Eriksonsgymnasiet

  Utbyggnad av Sven Eriksonsgymnasiet

  Antalet elever på Sven Eriksonsgymnasiet ökar och de befintliga lokalerna räcker inte till. Därför planerar vi för en utbyggnad.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förskolor och skolor

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender